Woningbouwprojecten

Op deze pagina vindt u informatie over de woningbouwprojecten in Heukelum (Het Hoge Land III), Asperen (De Eng II) en Herwijnen-Oost.

Het Hoge Land III, Heukelum

Appartementencomplex De Inzetter in HeukelumAan de rand van Heukelum wordt in aansluiting op het reeds gebouwde Hoge Land I en II de nieuwbouwlocatie Hoge Land III gerealiseerd. Het Hoge Land III ligt aan de zuidwestzijde van Heukelum, tussen de Ringovenlaan en de Dwarsweg. In dit gebied zijn 57 woningen gepland, waarvan 45 grondgebonden en 12 appartementen, zowel huur als koop en vrije kavels. In de wijk is ruimte gereserveerd voor groen en water. Het bestemmingsplan voor Het Hoge Land III is onherroepelijk. 

Inmiddels zijn het CPO project en de huurwoningen van KleurrijkWonen gerealiseerd. Ook zijn 19 rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen opgeleverd.

Planning

De verkoop van de vrije kavels start in 2016. Binnenkort wordt daar via het Het Kontakt en hier op de website melding van gemaakt.

Asperen, De Eng II

Aan de westzijde van Asperen is de woonwijk De Eng II in ontwikkeling. De Eng II wordt gefaseerd uitgegeven. In de eerste fase zijn inmiddels 32 woningen gebouwd, dit betreft een mix van eengezinswoningen in uiteenlopende prijsklassen in de koop- en huursector.

In januari 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor het gedeelte Notendreef vastgesteld. KleurrijkWonen gaat op dit gedeelte 13 grondgebonden eengezinswoningen realiseren.

CPO

Door middel van collectief particulier opdrachtgeverschap hebben 12 inwoners zich verenigd in de stichting CPO Appelgaard Asperen. De stichting ontwikkelt op de percelen aan weerszijden van de Bessendreef 12 grondgebonden geschakelde en vrijstaande woningen. Naar verwachting wordt medio 2016 het gewijzigde bestemmingsplan hiervoor vastgesteld door de gemeenteraad en kan kort daarop gestart worden met de bouw.

Vrije kavels

Aan de zuidzijde van de Eng zijn 6 twee-onder-een-kap-woningen en drie vrijstaande woningen gepland aan weerzijde van de Appeldreef. De kavels voor de vrijstaande woningen zijn verkocht en één kavel is al bebouwd. De bouwkavels voor de twee-onder-een-kapwoningen hebben een oppervlakte van circa 250-350 m2.

Herwijnen-Oost

Aan de oostzijde van Herwijnen wordt de nieuwbouwwijk Herwijnen Oost ontwikkeld. Grenzend aan de dorpskern bestaat het omliggende landschap voornamelijk uit boomgaard, grasland, agrarische bedrijven en enkele woningen.

Planning

De nieuwbouw vindt plaats in aansluiting op de bestaande dorpskern Herwijnen. Er wordt gebouwd voor zowel starters als senioren en doorstromers. In totaal omvat de nieuwe wijk circa 200 woningen die gefaseerd worden ontwikkeld. De 1e fase bestaat uit ongeveer 140 woningen. De woningtypen binnen het plangebied zijn divers. Zo worden er appartementen, rij-, twee-onder-een-kap-, geschakelde en vrijstaande woningen gerealiseerd. In de eerste fase zijn 13 vrije kavels opgenomen waarop vrijstaande, geschakelde of twee-onder-een-kapwoningen gebouwd kunnen worden.

Vrije kavels

Op dit moment zijn 2 vrije kavels verkocht. De overige kavels zijn in optie of er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden qua bebouwing / type woningbouw.