Wonen

Op 1 januari 2016 telde gemeente Lingewaal 11.109 inwoners, verdeeld over de dorpen Asperen, Herwijnen, Heukelum, Spijk en Vuren. Deze inwoners wonen in koop- of huurwoningen, in nieuwe of bestaande woningen verdeeld over de gemeente.

Woningbouwprojecten

In de structuurvisie Het Manifest van Lingewaal is opgenomen dat de gemeente Lingewaal bouwt naar de behoeften van de kern zelf. Hiermee wordt ingespeeld op de vraag vanuit de eigen kern, maar ook op het aanbod van woningen in de eigen kern. Soms is er niet zozeer behoefte aan meer woningen, als wel aan andere typen woningen. Uitbreiding vindt dan ook beperkter plaats. Inbreiding krijgt meer prioriteit.
Op bijzondere plekken zijn bijzondere ontwikkelingen mogelijk, los van de lokale of gemeentelijke woningbehoeften. Het gaat dan met name om unieke locaties langs het water met kansen tot herontwikkeling. In Lingewaal lopen nu diverse woningbouwprojecten.

Woonvisie en woningbouwprogramma

Binnen de gemeente Lingewaal waren er versnipperd veel beleidsstukken op het gebied van wonen. Onlangs zijn deze stukken gebundeld tot één duidelijke woonvisie, waarin al dit beleid is verwerkt. Daarnaast is er een woningbouwprogramma. In dit programma worden de woningbouwplannen voor 2017-2018 concreet benoemd.  

Woning huren

Woningcorporatie KleurrijkWonen beheert binnen onze gemeente ruim 1300 woningen. Iedereen vanaf 18 jaar kan zich hier inschrijven voor een woning via de website www.woongaard.com. Hier kunt u op elk moment zien welke woningen in die week vrijkomen en waarop u kunt reageren. Ook kunt u wekelijks per e-mail het volledige woningaanbod ontvangen. Maar ook als u geen internet heeft, wordt u via de Woongaardadvertentie in Extra Nieuws Leerdam en Het Kontakt, editie Leerdam op de hoogte gehouden van het woningaanbod. Voor meer informatie kunt u kijken op www.kleurrijkwonen.nl of bekijk het filmpje op YouTube voor antwoord op vragen als: Hoe zoek ik een woning?, Hoe reageer ik?, Hoe werkt woningtoewijzing?, Hoe kan het dat mijn buurman minder huur betaalt voor dezelfde woning?

Logo KleurrijkWonen

Urgentieverklaring

In een zeer beperkt aantal gevallen kunnen woningzoekenden in aanmerking komen voor urgente toewijzing. Hierdoor krijgen ze sneller een woning toegewezen. Voor Lingewaal geldt dat u een urgentieverklaring kunt aanvraag bij KleurrijkWonen. Bij de corporatie vindt een adviesgesprek plaats over de redenen van uw aanvraag. In dat gesprek krijgt u een advies van de woningcorporatie of de corporatie een urgentieverklaring voor u haalbaar acht. Niet de Woongaard-corporaties zelf, maar de Stichting Zorgcentra de Betuwe (SZDB) beoordeelt uw aanvraag en brengt daarover een advies uit aan de woningcorporaties. Dit advies nemen de woningcorporaties in principe altijd over.
U komt uitsluitend in aanmerking voor een urgentieverklaring als u buiten uw eigen verantwoordelijkheid in een noodsituatie verkeert waardoor een verhuizing op korte termijn écht noodzakelijk is. Uw noodsituatie moet plotseling ontstaan zijn en duidelijk moet zijn dat u zelf absoluut geen oplossing kunt vinden.

Kosten

Aan het aanvragen van een urgentieverklaring zijn kosten verbonden. Deze betaalt u bij de corporatie waar u de urgentieverklaring aanvraagt. Als de corporatie u na het adviesgesprek adviseert om geen aanvraag in te dienen en u doet dat toch, dan zijn hier extra kosten aan verbonden. Dit bedrag ontvangt u terug als SZDB u alsnog urgentie verleent. De exacte kosten kunt u opvragen bij de woningcorporatie.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KleurrijkWonen via telefoonnummer 0345 - 59 61 00 of info@kleurrijkwonen.nl.

Leegstandwet

De Leegstandwet maakt het mogelijk woonruimte tijdelijk te verhuren zonder dat de huurder recht heeft op huurbescherming. Hierdoor kunnen woningen die door de stagnerende woningmarkt lang te koop staan tijdelijk worden verhuurd. Vergunning aanvragen?

Bed & breakfastbeleid

De bed & breakfast sector in Nederland is de laatste jaren sterk gegroeid. Gemeenten krijgen steeds vaker verzoeken voor het starten van een Bed & Breakfast (hierna: b&b) binnen een woonfunctie of agrarische bestemming. De gemeente Lingewaal wil daarom een helder kader stellen voor bed & breakfast voorzieningen. Deze kaders leest u in de 'Beleidsnotitie Bed & Breakfast'.