Wmo-raad

De Lingewaalse Wmo-raad bestaat uit betrokken inwoners die meedenken en -praten over de plannen van de gemeente. De Wmo-raad is een onafhankelijk orgaan en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan bijvoorbeeld een advies over het beleid of de voorzieningen zijn.

De Wmo-raad behartigt de collectieve belangen en gaat niet over individuele kwesties, al kan de situatie van één persoon wel aanleiding zijn tot het stellen van vragen en doen van onderzoek in een breder verband. De Wmo-raad onderhoudt contact met externe partijen zoals Wmo-raden in de regio, Zorgbelang Gelderland, Welzijn Lingewaal, ouderenbonden, Avres (voormalig de RSD), jeugdorganisaties, scholen, diaconaal platform Lingewaal en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Wmo-raad via telefoonnummer 0345-634000 of e-mail wmo-raad@lingewaal.nl. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.wmoraadlingewaal.nl.