Wmo-loket

Het Wmo-loket is het loket voor hulp en advies bij vragen over wonen, welzijn en zorg. Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loketAls u een melding doet bij het Wmo-loket van de gemeente Lingewaal, zal de Wmo-consulent contact met u opnemen om het probleem met u te bespreken.

Bij ingewikkeldere vragen, of wanneer er meer ondersteuning nodig is, wordt een huisbezoek ingepland voor een vraagverhelderend gesprek. U bespreekt met de Wmo-consulent wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt of met hulp van andere mensen. Samen met u, kijkt de consulent of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waarvan u (tijdelijk) gebruik kunt maken. Als het nodig is, regelt het Wmo-loket voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening.

Als de Wmo-consulent beoordeelt dat u een voorziening nodig heeft, ontvangt u een beschikking. Dit is het besluit van de gemeente dat de voorziening ingezet kan worden. Een beschikking is nodig voor de aanschaf van de zorg en de verrekening van de kosten.

Gemeente Lingewaal heeft afspraken gemaakt met verschillende zorgaanbieders. Samen met een Wmo-consulent bepaalt u welke organisatie het beste bij uw situatie past. Op de website Wmowijzer Lingewaal staat nog meer informatie over de Wmo en hoe u zaken het beste kunt aanpakken. Er zijn diverse voorzieningen die onder de Wmo vallen, u leest hieronder welke.

Wonen

Prettig wonen is belangrijk. Uw woning moet passen bij uw persoonlijke situatie. Misschien twijfelt u tussen een woning kopen en huren. Als u een laag inkomen heeft, kunt u denken aan sociale huur. Als u ouder wordt, is een seniorenwoning misschien iets voor u. Als u een beperking heeft, kunt u kiezen voor woningaanpassingen, een aangepaste woning of besluiten te verhuizen naar een geschiktere woning. Voor deze voorziening betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte hiervan wordt door het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaald.

Heeft u vragen over uw woonsituatie, neem dan contact op met het Wmo-loket.

Aanpassingen in en om het huis

Wilt u langer comfortabel in uw huis blijven wonen? Dan is de geldersehuistest.nl misschien iets voor u. De Gelderse huistest richt zich op vergroting van bewustwording rondom levensloopbestendig wonen. Via de online test op www.geldersehuistest.nl kunt u zelf uw woonsituatie analyseren. De test geeft inzicht in mogelijke knelpunten en geeft antwoord op de vraag of een woning voldoende geschikt is om er veilig en comfortabel te (blijven) wonen. Na het invullen krijgt u direct een advies op maat. U kunt de huistest ook gratis door een adviseur laten doen, die daarvoor bij u thuis komt.

Voor een afspraak met een woonadviseur of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christien den Hartog van Welzijn Lingewaal, bereikbaar via (0345) 616610 of cdenhartog@welzijnlingewaal.nl.

Vervoer

Kunt u zich door een handicap, ziekte of ouderdom buitenshuis niet meer zonder hulp verplaatsen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vervoersvoorziening. Welke hulp u ontvangt, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Dan kan de gemeente besluiten om u individuele hulp te geven. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een scootmobiel, een aanpassing aan uw auto of deelname aan collectief vervoer, zoals een regiotaxi.

Rolstoelen

Inwoners van gemeente Lingewaal kunnen voor maximaal twee dagen een rolstoel lenen. Dit is handig wanneer u er bijvoorbeeld een dagje op uitgaat of familie bezoekt. Het gebruik van de rolstoel is gratis. Wel betaalt u bij het ophalen van de rolstoel een borg van € 10,-. Deze krijgt u terug wanneer u de rolstoel in dezelfde staat terugbrengt.

U kunt de rolstoel 24 uur vooraf telefonisch reserveren en ophalen bij een van de volgende locaties:

Woon- en zorgcentrum Avondlicht, Herwijnen - telefoonnummer 0418-581 325
Dorpshuis De Lindehof, Spijk - telefoonnummer 06-13 13 29 20
Seniorencomplex Leyenburg, Heukelum - telefoonnummer 06-53 14 99 33
Health Center De Schildkamp, Asperen - telefoonnummer 0345-622 333
Thaborkerk (hervormde kerk) Mildijk 119, Vuren - telefoonnummer 0183-633 755 of bij geen gehoor 0183-630 647

Hulp bij het huishouden

Als u door ouderdom, ziekte of handicap zelf niet in staat bent om huishoudelijk werk te doen en er is niemand die de taken kan overnemen, kunt u in gesprek gaan met de Wmo-consulent.

De Wmo-consulent stelt samen met u vast welke huishoudelijke taken u nog wel en niet zelf kunt uitvoeren. Het gaat om de gewone dagelijkse of wekelijkse klussen. De consulent gaat ook na welke hulp u uit uw omgeving kunt krijgen. Vervolgens beoordeelt de gemeente of u voor hulp bij het huishouden in aanmerking komt. Als u in aanmerking komt voor het product hulp bij het huishouden dan stemt u, samen met de zorgaanbieder af welke taken op welke frequentie moeten worden uitgevoerd. Dit wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan. De gemeente kan inzage in dit ondersteuningsplan vragen. Voor deze voorziening betaalt u per 4 weken een vast bedrag aan eigen bijdrage. De hoogte hiervan wordt door het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaald.

Voor meer informatie over hulp bij het huishouden neem contact op met het Wmo-loket.

Extra huishoudelijk hulp

Ook in 2018 kunnen inwoners van Lingewaal vouchers voor (extra) huishoudelijke hulp aanvragen bij het Wmo-loket. De eigen betaling is net zoals in 2017 € 5,- per uur. Meer informatie.