WhatsApp Alert

In elke kern is in samenwerking met de politie en de gemeente Lingewaal een WhatsApp-groep actief. In deze WhatsApp-groep zijn buurtbewoners aangesloten en brengen zij elkaar direct op de hoogte als zij een verdachte situatie zien. Hoe meer buurtbewoners alert worden gemaakt, des te kleiner de kans op inbraak. En als u meteen 112 belt, wordt ook de kans groter dat de verdachte aangehouden wordt door de politie.

Privacy

De WhatsApp-groepen gebruiken uw naam en het telefoonnummer enkel om u toe te kunnen toevoegen aan de groep. In de WhatsApp-groep zijn wel uw naam en telefoonnummer zichtbaar voor andere deelnemers. De WhatsApp-groep is enkel bedoeld om verdachte situaties in uw wijk te melden. Personen die misbruik maken van de WhatsApp-groep en deze niet gebruiken waar hij voor bedoeld is, worden verwijderd.

Aanmelden of afmelden

Voor deelname moet u woonachtig zijn in de betreffende kern en u bent 16 jaar of ouder. Wilt u zich aanmelden? Stuur dan een e-mail te sturen naar de beheerder van uw kern, met daarin uw naam, geboortedatum, straat, telefoonnummer en mailadres. Voor Heukelum moet u ook aangeven voor welke groep u zich aanmeldt: oude kern of nieuwe kern (zie plattegrond onderaan deze pagina).
Het kan enkele dagen duren voordat uw aanmelding is verwerkt. U krijgt hierover vanzelf bericht.
Er kunnen maximaal 256 personen worden aangesloten in een WhatsApp-groep. Als het maximum is bereikt wordt een nieuwe groep toegevoegd.

Politie en gemeente

De politie en gemeente zijn NIET aangesloten op de WhatsApp groepen en de politie komt alleen in actie wanneer er melding wordt gedaan bij 112. Wel heeft de beheerder van de groepen regelmatig contact met zowel gemeente als wijkagenten.

De Spelregels

We hanteren het S.A.A.R systeem voor onze groepen
 • S = Signaleer
 • A = Alarmeer 112 en Buren Alert
 • A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen
 • R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we de verdachte persoon in zijn actie verstoren. Doe dit alleen als u dit veilig kan doen, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
 1. Voor u een melding doet, moet u eerst 112 bellen, zodat de politie gewaarschuwd wordt.
 2. Let op uw taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 3. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 4. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Denk aan de privacy van deze persoon.
 5. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden.
 6. Beschrijf bij voertuigen de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 7. Gebruik de WhatsApp groepen alleen waar het voor bedoeld is. Reageer alleen als dit van toepassing is, en gebruik deze groep niet voor onderling contact of privéberichten.
 8. De beheerder van de groep is ten alle tijden gerechtigd om gebruikers te verwijderen.

Contact gegevens

Politie spoed 112
Dier in nood 144
Politie, geen spoed 0900 - 8844
Vanuit het buitenland +31 343 57 88 44
Opsporingstiplijn 0800 - 6070
Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000
Online aangiften doen : www.politie.nl
Gemeente Lingewaal 0345 - 63 40 00

Sociale media