Wethouder Govert van Bezooijen

Portefeuille

> 1e Loco-burgemeester
> Nutsbedrijven
> Inkoop en aanbesteding
> Financiën
> Planning & Control
> Sport
> Kinderopvang en buitenschoolse opvang
> Onderwijs en Peuterwerk
> Projectwethouder:
   1. Sporthal Asperen
   2. Brede School Herwijnen
   3. Brede School Vuren

Ambtsgebonden nevenfuncties

> Lid vakwethoudersoverleg Financiën Regio Rivierenland
> Lid Algemeen Bestuur Belasting Samenwerking Rivierengebied
> Lid van het Regionaal Educatief Adviesorgaan
> Lid Gemeenschappelijk Orgaan O2A5
> Voorzitter van het Lokaal Educatief Adviesorgaan

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

> Kerkelijk werker Hervormde Gemeente Elst (bezoldigd)
> Kerkelijk werker Hervormde Gemeente Meteren (bezoldigd)
> Voorzitter Stichting Akkerrandenproject “de Weidebloem” Herwijnen (onbezoldigd)
> Voorzitter Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Lingewaal

Politieke partij

ChristenUnie

Contact

Opmerkingen of vragen voor de wethouder? Bel 0345 - 63 40 50 of stuur een e-mail naar bestuur@lingewaal.nl.