Wethouder Ed van Sambeek

Portefeuille

> 2e Loco-burgemeester
> Volkshuisvesting
> Ruimtelijke Ordening
> Bouw- en woningtoezicht
> Economische Zaken
> Projectwethouder:
   1. Multifunctionele Accommodatie Heukelum
   2. Woonservicezone Van Langerakstraat Asperen
   3. Bedrijventerrein De Oven Asperen
   4. Heuffterrein Vuren
   5. WaalWeelde West

Ambtsgebonden nevenfuncties

> Lid speerpuntberaad Economie en Logistiek Regio Rivierenland
> Portefeuilleberaad Wonen & Zorg Regio Rivierenland
> Lid bestuurlijk platform Waalweelde West
> Lid Bestuurlijk Afstemmingsoverleg WaalWeelde
> Bestuurlijke begeleidingsgroep HWBP – Waal / Maas

Politieke partij

CDA

Contract

Opmerkingen of vragen voor de wethouder? Bel 0345 - 63 40 50 of stuur een e-mail naar bestuur@lingewaal.nl.