Wet maatschappelijke ondersteuning

Cliëntondersteuner

Cliëntondersteuner

De cliëntondersteuner luistert, denkt met u mee en geeft informatie en advies. De cliëntondersteuner werkt onafhankelijk van zorgaanbieders en gemeenten. Het inschakelen van een cliëntondersteuner kost u niets.

Contact Wmo-loket

Contact Wmo-loket

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van wonen, welzijn of zorg? Neem dan contact op met de consulenten van het Wmo-loket van gemeente Lingewaal. Hier leest u op welke manieren dit kan.

Wmo-raad

Wmo-raad

De Lingewaalse Wmo-raad bestaat uit betrokken inwoners die meedenken en -praten over de plannen van de gemeente. De Wmo-raad is een onafhankelijk orgaan en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Vertrouwenspersoon Wmo

Vertrouwenspersoon Wmo

Heeft u niemand in uw eigen omgeving om u te ondersteunen bij een gesprek met de Wmo-consulent of een medewerker van het Sociaal Team? Voelt u zich niet gehoord door hen of ervaart u deze niet als voldoende onafhankelijk? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon Wmo. 

Dagbesteding en vrijwilligers

Dagbesteding en vrijwilligers

Wanneer het lastiger wordt om zelfstandig te blijven en actief mee te doen in de samenleving, kunt u gebruikmaken van voorzieningen en hulp van mensen in uw directe omgeving die het leven wat makkelijker maken.

Wmo-loket

Wmo-loket

Het Wmo-loket is het loket voor hulp en advies bij vragen over wonen, welzijn en zorg. Lees meer over de werkwijze, de soort Wmo voorzieningen, het persoonsgebonden budget (pgb) en de eigen bijdrage.

Uw persoonlijke situatie

Uw persoonlijke situatie

Weten hoe het zit met indicaties, het persoonsgebonden budget, de eigen bijdrage of benieuwd bij welke gecontracteerde zorgaanbieders u terecht kunt? Lees hier verder.

GGZ

GGZ

Heeft u last van psychische of psychiatrische problemen, dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar een GGZ-instelling. Er zijn binnen de GGZ veel verschillende behandelingen voor psychische of psychiatrische problemen.