Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is de opvolger van de AWBZ. De AWBZ geldt niet meer sinds 1 januari 2015. De zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar wordt vergoed uit de Jeugdwet. Wanneer kinderen echter 24 uur per dag zorg nodig hebben, vallen zij onder de Wlz. Vanuit de Wlz wordt de meest zware, langdurige zorg vergoed. Dit is zorg voor mensen die zijn opgenomen in een instelling of langdurig zorg en toezicht nodig hebben.

Langdurige zorg