Werkwijze

Heeft u een vraag voor het Sociaal Team? Dan komt een medewerker van het team thuis bij u langs voor een gesprek. Tijdens dit gesprek brengt u samen met de medewerker uw vragen en persoonlijke situatie zo goed mogelijk in kaart. Daarna bespreken we uw situatie in het team en zo nodig plannen we aanvullende gesprekken.

Samen met u

De medewerker van het Sociaal Team denkt met u mee en gaat samen met u op zoek naar de oplossing voor uw vragen of problemen. U krijgt persoonlijk advies waarbij u, uw vraag en uw situatie centraal staan. Samen onderzoeken we wat u wilt, wat u zelf nog kan en hoe u uw eigen kwaliteiten kunt inzetten. Als dat door omstandigheden moeilijk gaat, kijken we samen met u of iemand uit de omgeving wellicht kan helpen. Is er extra ondersteuning nodig? Dan helpen wij u bij het zoeken naar aanvullende hulp en zorg.

Vast contactpersoon

De medewerker van het Sociaal Team waar u uw eerste gesprek mee heeft gehad, blijft uw vaste contactpersoon en zorgt ervoor dat eventuele andere hulpverleners/ondersteuners goed samenwerken.

Vrijwillig en kosteloos

De inzet van het Sociaal Team is vrijwillig en kosteloos. U houdt zelf de touwtjes in handen over uw situatie. Als de veiligheid van uzelf of uw kind in gevaar komt, moet de medewerker van het Sociaal Team dit in eerste instantie met u bespreken.

Als tijdens het gesprek blijkt dat u professionele hulp of hulpmiddelen nodig heeft (een individuele of maatwerkvoorziening), dan vraagt de medewerker van het Sociaal Team Lingewaal dit samen met u aan. In veel gevallen kunt u hierbij kiezen of de hulp voor u wordt geregeld of u kiest voor een persoonsgebonden budget (pgb). In het laatste geval regelt u zelf uw hulp. U krijgt het geld hiervoor niet op uw rekening gestort, maar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt rechtstreeks voor uw zorg.

Aanvraag voor individuele of maatwerkvoorziening

Wanneer u een individuele of maatwerkvoorziening aanvraagt, moet de gemeente Lingewaal hierover een officieel besluit nemen. U ontvangt daarom een beschikking van de gemeente waarin staat of de gemeente uw aanvraag toekent of afwijst en wat de reden voor een eventuele afwijzing is. Bent u het niet eens met deze beslissing of heeft u hier vragen over? Bel dan de gemeente via 0345 - 63 40 00 of mail via info@lingewaal.nl.