Werk en inkomen

Avres

Avres

Avres helpt mensen met een uitkering bij het zoeken naar werk. Hoe minder lang mensen in een situatie zitten waarin zij afhankelijk zijn van een uitkering, hoe beter dit is voor hun kansen op de arbeidsmarkt. Avres bepaalt samen met u wat de kortste weg naar werk is en welke ondersteuning hierbij nodig is.

Participatiewet

Participatiewet

De Participatiewet is op 1 januari 2015 ingegaan. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een gedeelte van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Het doel van de Participatiewet is om meer mensen aan het werk te krijgen. Ook mensen met een arbeidsbeperking.

Samen aan de slag

Samen aan de slag

Het project Samen aan de slag zet zich in voor mensen met een bijstandsuitkering. Samen zoeken we naar passend (vrijwilligers)werk.