Wat is subsidie?

Subsidie is de aanspraak op financiĆ«le middelen van de overheid, in dit geval de gemeente. Met deze middelen moet de aanvrager het vastgestelde beleid van de gemeente vastgesteld beleid realiseren, dat van belang is voor de bewoners en de gemeente zelf.

De gemeenteraad van Lingewaal heeft in 2010 het Manifest van Lingewaal vastgesteld; het kader waarop alle beleidskeuzes van Lingewaal worden gebaseerd. In december 2010 heeft de gemeenteraad vervolgens de kadernota Subsidiebeleid Lingewaal vastgesteld. Hier vindt u de nadere regels bij de Algemene Subsidieverordening.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Of uw organisatie of vereniging in aanmerking komt voor subsidie, hangt af van het vastgesteld gemeentelijk beleid en de beleidsdoelen. De activiteiten van uw organisatie moeten samenhang hebben met deze beleidsdoelen. De algemene beleidsdoelen van de gemeente Lingewaal zijn:

 • Het bevorderen en instandhouden van de leefbaarheid in de kernen. Inwoners moeten zich veilig en verwant voelen met de leefomgeving;
 • Inwoners moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen zijn en dat ook zo lang mogelijk blijven;
 • Het meedoen van kwetsbare groepen in samenleving mogelijk maken.

De volgende beleidsterreinen komen in aanmerking voor subsidieverstrekking:

 • Veiligheid
 • Verkeer, vervoer en openbare ruimte
 • Werk en inkomen
 • Jeugd, jongeren en gezin
 • Sport, cultuur, recreatie en landschap
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Milieu
 • Ruimte en wonen.