Waar staat je gemeente?

Om de paar jaar doet Lingewaal mee met het onderzoek ‘Waar staat je gemeente?’. Hierin geven de inwoners hun mening over het gemeentebestuur, de informatievoorziening, de dienstverlening en een aantal algemene zaken over de gemeente. Vragen zijn bijvoorbeeld: Vindt u het prettig wonen in Lingewaal? Wat vindt u van de gemeentelijke informatie? Wordt u goed geholpen door onze medewerkers? Kijk voor meer informatie op www.waarstaatjegemeente.nl.

Waarom?

De gemeente Lingewaal wil haar prestaties steeds blijven verbeteren. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan de gemeente een vergelijking maken met andere gemeenten, maar ook vergelijken hoe zij het doet ten opzichte van het verleden. Het onderzoek wordt iedere paar jaar gehouden. Aan de hand van de resultaten kan de gemeente verbeteracties doorvoeren.

Wie?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau PON, in opdracht van de gemeente. Door een steekproef wordt een aantal inwoners van de gemeente van 18 jaar en ouder via een brief benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Ook worden bezoekers van de loketten in het gemeentehuis uitgenodigd hun mening te geven over de dienstverlening.

2016

Ook in 2016 heeft de gemeente weer uw mening gevraagd. Eind januari hebben steekproefsgewijs inwoners van 18 jaar en ouder een persoonlijke brief ontvangen met het verzoek hun mening te geven over de prestaties van de gemeente. Zij konden de vragenlijst schriftelijk of digitaal invullen tot 29 februari. Ook hebben wij bezoekers van de loketten in het gemeentehuis van 25 januari t/m  5 februari uitgenodigd om hun mening te geven over onze dienstverlening. De conclusies zijn in onderstaand rapport te lezen.

2013

In 2013 deed gemeente Lingewaal ook al mee aan het onderzoek. Lees hier de samenvatting van de resultaten of bekijk de volledige rapporten hieronder.