Vertrouwenspersoon Wmo

Wanneer u in gesprek gaat met een consulent van het Wmo-loket of een medewerker van het Sociaal Team over zorg of ondersteuning voor uzelf of uw gezin(sleden), dan hoeft u dat niet alleen te doen. Als u dat wilt, kunt u zich laten ondersteunen door een vriend of familielid, maar bijvoorbeeld ook door een vrijwilliger.

Heeft u niemand in uw eigen omgeving om u te ondersteunen bij het gesprek? Voelt u zich niet gehoord door de cliëntondersteuner, of ervaart u deze niet als voldoende onafhankelijk? Dan kunt u gratis een beroep doen op de Vertrouwenspersoon Wmo. De vertrouwenspersoon luistert, denkt met u mee, geeft onafhankelijk advies en kan u ondersteunen tijdens uw gesprek met de Wmo consulent of medewerker van het Sociaal Team. Daarnaast helpt de vertrouwenspersoon u, wanneer u een klacht wilt indienen. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van zorgaanbieders, het Wmo-loket en het Sociaal Team. Alles wat u bespreekt met de vertrouwenspersoon, blijft tussen u beiden.

De vertrouwenspersoon Wmo luistert, denkt met u mee, en komt op voor uw belangen door onvrede bespreekbaar te maken. Op die manier helpt de vertrouwenspersoon u om samen met het Sociaal Team of de Wmo-consulent goede oplossingen te vinden en afspraken te maken. Meer informatie over de vertrouwenspersoon Wmo vindt u in deze folder.

Contact

Binnen de gemeente Lingewaal zijn Annemieke Spijker (Zorgbelang Gelderland) en Ank van Duinen (Het LSR) werkzaam als onafhankelijk vertrouwenspersoon Wmo.

Annemieke Spijker

'Mensen ondersteunen en stimuleren om zelf de regie over hun leven te voeren, dáár ga ik voor.'

Tel. 026 - 38 42 826
E-mail: vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl

Ank van Duinen

‘Als u niemand heeft om u te helpen bij uw contacten met de gemeente wil ik er graag voor u zijn. Ik vind het een uitdaging om samen te zoeken naar een oplossing bij lastige situaties’.

Tel. 06 - 33 68 72 82
E-mail: a.vanduinen@hetlsr.nl

Flyer vertrouwenspersoon wmo

Meer weten over de vertrouwenspersoon wmo? U leest er alles over in onze folder.