Vergunningen

Evenementenvergunning

Evenementenvergunning

Voor het organiseren van een evenement heeft u in veel gevallen een vergunning nodig.

Ontheffing drank- en horecawet

Ontheffing drank- en horecawet

Voor het verkopen van zwak-alcoholische dranken tijdens een evenement heeft u een ontheffing nodig.

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u meestal een een omgevingsvergunning nodig.

Melding incidentele festiviteit

Melding incidentele festiviteit

Voor het overschrijden van de normen geluid- en lichthinder bij festiviteiten van een (sport) vereniging of (horeca)bedrijf kunt u een melding doen.

Collectevergunning

Collectevergunning

Wilt u een openbare inzameling houden voor een goed doel? Vraag dan een collectevergunning aan.

Drank en horeca

Drank en horeca

Voor het schenken van alcohol heeft u een vergunning nodig. Wilt u zwak-alcoholische dranken verkopen tijdens een evenement, dan heeft u een ontheffing nodig.

Vergunning kansspel

Vergunning kansspel

Voor het organiseren van een loterij hebt u een vergunning nodig. Bij het organiseren van een bingo of rad van avontuur volstaat het om alleen een melding te doen.