Vergoedingen

Vergoeding huisvestingsvoorzieningen onderwijs

Vergoeding huisvestingsvoorzieningen onderwijs

Scholen kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen voor huisvestingsvoorzieningen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan nieuwbouw en uitbreiding, maar ook aan een eerste inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket.

Bijdrage in schoolkosten

Bijdrage in schoolkosten

Avres kan bijdragen in de schoolkosten van uw kinder(eren) als u moeite heeft deze zelf te betalen.

Vergoeding planschade

Vergoeding planschade

Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

De meeste kinderen lopen of fietsen naar school. Maar als de school ver van huis is of het kind gehandicapt is, wordt dat moeilijker. Leerlingen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van aangepast vervoer of een tegemoetkoming vervoerskosten aanvragen.

Bijdrage bij- of omscholing

Bijdrage bij- of omscholing

Avres (voorheen RSD) ondersteunt u op het gebied van werk en inkomen. Ook geeft Avres in bepaalde gevallen een vergoeding voor cursussen of opleidingen, die uw kansen op een nieuwe baan vergroten.

Woonvoorzieningen (Wmo)

Woonvoorzieningen (Wmo)

De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken, bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. Lingewaal zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor hulp om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren.

Toeslagen Belastingdienst

Toeslagen Belastingdienst

Toeslagen zijn een aanvulling op uw inkomen. In bepaalde gevallen kunt u toeslagen van de Belastingdienst krijgen. Denk hierbij aan huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of een kindgebonden budget.