Veilig verkeer en parkeren

Veilig verkeer

In 2012 is een gemeentebrede verkeersveiligheidanalyse uitgevoerd. De resultaten vindt u in het Verkeersveiligheidsplan Lingewaal 2012 - 2020.

Parkeren

In de kernen is in het algemeen voldoende parkeermogelijkheid op een aanvaardbare loopafstand van uw bestemming. Personen die om medische redenen dichtbij hun woning moeten parkeren, kunnen een gereserveerde invalidenparkeerplaats op kenteken aanvragen. Het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart is daarvoor een eerste voorwaarde. In het parkeerbeleid zijn nadere voorwaarden opgenomen.

Zie ook