Veilig ondernemen

Ondernemen is leuk. Maar het moet ook leuk blijven. Om schade en overlast te beperken en een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen,
is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in het leven geroepen.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het KVO is een samenwerkingsverband tussen MKB-Nederland en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het keurmerk zorgt voor een veilige omgeving om te kunnen ondernemen. In het KVO-B (het keurmerk voor bedrijventerreinen) maken ondernemers samen met de Industriële Vereniging Lingewaal, de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie zoals voorbeelden van te treffen maatregelen, kosten en meer op:

Elke overval is er één te veel

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dit geldt zeker ook voor de aanpak van overvallen. Gelukkig is Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) een mooi en relatief veilig gebied. Er zijn hier duidelijk minder overvallen dan in andere delen van Nederland. Maar elke overval is er één teveel, de impact op slachtoffers is enorm. 

Om gerichte acties te kunnen houden maakt de politie voordurend uitgebreide analyses van de overvallen in het gebied. Op basis van de informatie die hieruit komt, verscherpt de politie het toezicht op de ‘hotspots’ in de regio. Het gaat hierbij om plaatsen die mogelijk doelwit zijn van een overval. De politie is daar zichtbaar en niet-zichtbaar aanwezig op tijden en plaatsen die bij overvallers in trek zijn. Deze hotspots zijn ook de plaatsen die bijvoorbeeld door wijkagenten worden bezocht. Samen met de ondernemer wordt dan bekeken hoe een overval bij die specifieke onderneming het beste kan worden voorkomen. Ook krijgt de ondernemer tips wat te doen bij een daadwerkelijke overval.

Signalement

Ondernemers krijgen behalve informatie ook een aantal handige hulpmiddelen uitgereikt zoals een signalementenkaart waarop gemakkelijk het signalement kan worden ingevuld. Een goed signalement kan de politie helpen de dader te achterhalen. Ook krijgt hij een overvallenkaart die duidelijke instructies geeft over wat te doen bij een overval en een flyer over het gebruik van cameratoezicht.

Opsporingsmiddelen

Gebeurt er toch een overval, dan worden verschillende opsporingsmiddelen ingezet, zoals een buurtonderzoek en passantenonderzoek. Ook worden alle sporen bekeken en onderzocht. Met behulp van getuigenoproepen in de media en het uitgeven van een burgernetbericht bij een overval roept de politie de hulp van burgers in om verdachten op te kunnen sporen. Ook worden steeds vaker bewakingsbeelden openbaar gemaakt om daders op te sporen.

Wat kunt u doen?

De politie is alert, maar kan ieders hulp daarbij goed gebruiken. Ziet u iets verdachts, bijvoorbeeld iemand die uitgebreid de camera’s in een tankstation bekijkt, of bent u getuige van een overval? Bel 112 en geef een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de dader! Kent u de dader, maar kent de dader u ook? Dan kunt u bellen naar Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 - 7000.

Politie.nl

Op www.politie.nl is meer informatie te vinden over het voorkomen van een overval. Hieronder vindt u enkele documenten met meer informatie.