Subsidies openbare ruimte

Subsidie gemeentelijke monumenten

Subsidie gemeentelijke monumenten

Bent u eigenaar van een monument? Dan kunt u subsidie aanvragen voor het onderhoud en renovatie.

Investeringsregeling Stedelijke vernieuwing

Investeringsregeling Stedelijke vernieuwing

De gemeente kan voor stedelijke vernieuwing geld krijgen van het ministerie van VROM of van de provincie. De gemeente kan uw bedrijf of instelling betrekken bij de opstelling van een ontwikkelingsvisie om voor te leggen aan de provincie voor subsidietoekenning.

Subsidie asbestverwijdering

Subsidie asbestverwijdering

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. Er zijn diverse subsidies om asbest te laten verwijderen. 

Subsidie energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Subsidie energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie.

Subsidie Bedrijveninvesteringszone

Subsidie Bedrijveninvesteringszone

Een bedrijveninvesteringszone (BI-zone) is een bedrijventerrein of winkelgebied dat door de ondernemers aantrekkelijker en veiliger gemaakt wordt. Voor deze verbeteringen kunt u een subsidie aanvragen.