Subsidies in Lingewaal

Wat is subsidie?

Wat is subsidie?

Subsidie is de aanspraak op financiĆ«le middelen van de overheid, in dit geval de gemeente. Met dit geld moet de aanvrager het vastgestelde beleid van de de gemeente realiseren, dat van belang is voor de inwoners en de gemeente zelf.

Subsidievormen

Subsidievormen

De gemeente Lingewaal kent vier subsidievormen, namelijk de budgetsubsidie, waarderingssubsidie, investeringssubsidie en de garantstelling.

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Iedere subsidieaanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Of uw organisatie of vereniging in aanmerking komt voor subsidie, hangt af van het vastgesteld gemeentelijk beleid en de beleidsdoelen.