Starterslening

Vragen en antwoorden over de Starterslening woningmarkt

Hieronder leest u de antwoorden op vijf veel gestelde vragen over de starterslening.

1. Wat is een starterslening?

Met een starterslening kan het verschil worden overbrugd tussen de aankoopkosten van een woning en het maximale bedrag dat de bank wil uitlenen met Nationale Hypotheek Garantie (N.H.G.). De starterslening in de gemeente Lingewaal is bedoeld om de starters op de markt van  koopwoningen (bestaand en nieuwbouw) te stimuleren.

2. Wanneer kom ik in aanmerking voor een starterslening?

U komt in aanmerking voor een starterslening als u:

  • niet eerder woningeigenaar ben geweest;
  • de woning zelf gaat bewonen;
  • verblijfsgerechtigd in Nederland woont;
  • op dit moment een huurwoning bewoont of inwonend bent.

3. Voor welke woning kan ik een starterslening krijgen?

U kunt een starterslening krijgen voor:

  • een bestaande koopwoning;
  • een nieuwbouw koopwoning;
  • NIET als al een koopsubsidie is toegekend.

4. Hoe los ik de starterslening af?

U betaalt een maandbedrag van rente en aflossing gedurende de looptijd van de lening, vanaf het vierde jaar na ingangsdatum. De eerste drie jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Tijdens de looptijd kunt u op voorgeschreven momenten verzoeken om een hertoetsing op basis van uw inkomen. Het maandbedrag kan vervolgens aangepast worden aan uw financiële draagkracht. Bij verkoop van de woning lost u de volledige lening af. Vervroegde aflossing is boetevrij.

5. Wat is het maximale bedrag dat ik kan lenen?

Starters op de woningmarkt kunnen een lening krijgen voor de koop van een bestaande of nieuwbouwwoning onder de NHG norm. met een maximaal aankoopbedrag van € 245.000 (incl. kosten koper/vrij op naam). Het maximale leenbedrag is € 30.000 per starter.

Kijk voor meer informatie op de website van stichting SVn: https://www.svn.nl/leningen/Lingewaal/Starterslening

Mocht u een starterslening aan willen vragen, dan kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente via 0345 - 63 40 00 of info@lingewaal.nl.