Sociale zaken


Gemeentehuis gesloten van 21 december tot 7 januari door fusie
Per 1 januari 2019 ontstaat de nieuwe gemeente West Betuwe door een fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. De drie gemeenten werken hard aan de laatste voorbereidingen om de dienstverlening straks goed op orde te hebben. De gemeentehuizen in Geldermalsen, Neerijnen en Asperen zijn daarom vanaf vrijdag 21 december 12.00 uur gesloten. Voor een aantal zaken zijn we in de sluitingsperiode beperkt bereikbaar. Bijvoorbeeld voor dringende vragen over zorg en ondersteuning. Vanaf vrijdag 21 december 12.00 uur leest u op deze website via welke telefoonnummers u ons dan kunt bereiken. U hoort deze nummers ook op het telefoonbandje als u het nummer van uw gemeente belt.  


Sociaal Team Lingewaal

Sociaal Team Lingewaal

Het Sociaal Team is er voor inwoners van alle leeftijden, met uiteenlopende achtergronden en diverse vragen. Als u zaken heeft die uw leven bemoeilijken, of als u zich zorgen maakt over een persoon of gezin uit uw omgeving, kunt u bij het team terecht.

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Informatie over werk, uitkeringen, schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, minimabeleid en ondersteuning bij het vinden van werk.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugd

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugd

Ieder jaar is een onderzoek naar het keukentafelgesprek en de effectiviteit van ondersteuning binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdwet. De geboden hulp wordt hierdoor zo goed mogelijk afgestemd op de hulpvraag.

Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Mantelzorg en vrijwilligerswerk

In de gemeente Lingewaal zijn veel mantelzorgers en vrijwilligers actief. Voor hulp en ondersteuning kan deze groep bij verschillende organisaties terecht.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven en actief meedoen in de samenleving. Ook wanneer ze een beperking of belemmering hebben.

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs is belangrijk. Daarom hebben alle Lingewaalse kernen basisonderwijs. Ook biedt elke kern een peuterspeelzaal en zijn er in de directe omgeving diverse middelbare scholen aanwezig.

Straathoekwerk

Straathoekwerk

Ronny Harbers van IrisZorg is de straathoekwerker in de gemeente Lingewaal. ‘Jongeren en ouderen, dus ook ouders en/of verzorgers, kunnen mij vragen stellen over bijvoorbeeld alcohol, drugs, gamen, gokken en internetten.

Zorgaanbod

Zorgaanbod

Op de website Rivierenland Kan Meer vindt u een overzicht van alle gecontracteerde zorgverleners, die werkzaam zijn binnen de gemeente Lingewaal. Het Sociaal Team Lingewaal kan u doorverwijzen naar een van deze aanbieders.

Jeugdhulp

Jeugdhulp

De Jeugdwet regelt de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Hieronder vallen alle vormen van jeugdhulp. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet.

Veilig Thuis

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling of vermoedens heeft.