Slopen

Wilt u een woning, schuur of bedrijfsgebouw renoveren of slopen. Controleer dan eerst via de website van het omgevingsloket of:

  1. u een omgevingsvergunning nodig heeft;
  2. u de voorgenomen werkzaamheden kunt afdoen met een sloopmelding;
  3. de geringe sloopwerkzaamheden sloopmelding vrij zijn.

Naar het Omgevingsloket online

Wanneer een omgevingsvergunning voor slopen?

Er is geen vergunning meer nodig voor het slopen of een verbouwing waarbij asbest vrijkomt. Hiervoor is de sloopmelding in de plaats gekomen. Het is wel mogelijk dat er volgens andere wetgeving zoals de Monumentenwet of de Huisvestingswet een omgevingsvergunning nodig is. In dat geval is een samenloopregeling van sloopmelding en omgevingsvergunning van toepassing. Dit geldt ook voor het planologisch slopen, waarin dat in een bestemmingsplan of voorbereidingsbesluit is bepaald. Om na te gaan of u een vergunning nodig heeft kunt u via het Omgevingsloket online een vergunningcheck uitvoeren.

Wanneer een sloopmelding?

Een sloopmelding is verplicht als er asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden. Het voornemen tot slopen moet vier weken voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden schriftelijk worden gemeld bij de gemeente. Het elektronische meldingsformulier staat op de website van het omgevingsloket. Bij de balie in het gemeentehuis kunt u een papieren versie van het formulier ophalen.

Als het verplicht is om bij een melding een asbestinventarisatierapport, sloopveiligheidsplan, trillingsonderzoek en/of akoestisch onderzoek te overleggen moet u deze rapporten samen met het meldingsformulier indienen.

Wanneer sloopmelding vrij?

Als het gaat om kleinere sloopactiviteiten, waarbij geen asbest in het geding is, hoeft u geen sloopmelding in te dienen. Hierbij kunt u denken aan een interne verbouwing, waarbij minder dan 10m3 afval vrijkomt.

Asbestwegwijzer

U moet de sloop van asbest altijd melden, dus ook als u vergunningvrij mag bouwen. Mocht u twijfelen over asbesthoudende producten die in het verleden in uw woning zijn gebruikt. Dan biedt de asbestwegwijzer u een helpende hand. Wilt u zeker weten of er asbest in uw eigen huis aanwezig is? Laat dan een asbestinventarisatie door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau uitvoeren.

Subsidies verwijderen asbestdaken

In 2024 mag u geen asbestdaken meer hebben. In 2016 kunt u subsidie aanvragen om deze te laten verwijderen. Agrariƫrs kunnen daarnaast ook nog zonnepanelen laten plaatsen. Op www.lingewaal.nl/asbest leest u alles over de mogelijke subsidies.