Scholen in Lingewaal

In gemeente Lingewaal zijn diverse scholen voor basisonderwijs te vinden. Voor voortgezet onderwijs kunnen jongeren kiezen uit diverse middelbare scholen in de omgeving van Lingewaal, zoals in Leerdam, Gorinchem en Geldermalsen.

Basisonderwijs

Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Scholen mogen zelf bepalen hoe zij het onderwijs inrichten. Zij moeten wel aan bepaalde eisen voldoen. U kunt zelf bepalen naar welke basisschool uw kind gaat. Dit hoeft niet per se een school binnen de gemeente te zijn.

In Lingewaal is er alleen basisonderwijs. In Spijk is er alleen een protestants christelijke school, in alle andere kernen is er zowel een protestants christelijke als een openbare school. De protestants christelijke scholen vallen onder het bestuur van de Stichting LOGOS. Informatie vindt u via de website www.stichting-logos.nl.

Stichting O2A5 (Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden) bestuurt het openbaar onderwijs. Informatie vindt u via de website www.o2a5.nl.

De adressen van de verschillende basisscholen (ook speciaal basisonderwijs) in de gemeente vindt u in de digitale gemeentegids. Voor informatie over de wijze waarop het onderwijs is ingericht kunt u terecht bij de school zelf.

Voortgezet onderwijs

In de gemeente Lingewaal zijn geen middelbare scholen gevestigd. Jongeren kunnen kiezen uit diverse middelbare scholen in de omgeving van Lingewaal, zoals in Leerdam, Gorinchem en Geldermalsen.

U vindt de adressen van de middelbare scholen in de digitale gemeentegids.