Samen aan de slag

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Niet iedereen gaat dit gemakkelijk af. Dit zien we terug bij een groot aantal mensen met een bijstandsuitkering. Deze groep heeft vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door het doen van passend (vrijwilligers)werk, kunnen deze mensen hun plek in de maatschappij (weer) vinden. Daarom is het project Samen aan de slag opgericht. In dit project bundelen de gemeente Lingewaal, Welzijn Lingewaal, Avres en het lokale bedrijfsleven hun krachten.

Wat heeft Samen aan de slag tot nu toe opgeleverd?

De afgelopen jaren heeft Samen aan de slag zijn vruchten afgeworpen. Via het project zijn inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gegaan als vrijwilliger. Daarnaast heeft een aantal inwoners een (deeltijd)baan gevonden bij een lokale ondernemer.

Hoe gaat Samen aan de slag te werk?

Samen aan de slag is een integrale samenwerking tussen de gemeente Lingewaal, Welzijn Lingewaal, het leer-werkbedrijf Avres en het lokale bedrijfsleven.

Samen zoeken zij via een zo kort mogelijke weg naar (vrijwilligers-)werk voor individuele cliënten. Deze cliënten brengen zij in contact met lokale ondernemers/werkgevers.

Voor wie is Samen aan de slag bedoeld?

Samen aan de slag is bedoeld voor inwoners met een bijstandsuitkering die:

  • een afstand tot de arbeidsmarkt hebben;
  • in het doelgroepenregister van het UWV worden vermeld;
  • een verblijfvergunning hebben.

Hoe kunt u als werkgever bijdragen?

Lokale werkgevers worden via bijeenkomsten van IVL (Industriële Vereniging Lingewaal) op de hoogte gehouden van de beschikbare kandidaten. Bezoekt u deze bijeenkomsten niet, maar heeft u wel een (leer-)werkplek beschikbaar? Kijk voor meer informatie op de website van Avres.