Risico’s en rampen

Als de sirene gaat op een ander moment dan de eerste maandag van de maand om 12.00 uur 's middags, dan is er beslist meer aan de hand dan alleen een beetje stank of een prikkelende lucht. Als het gevaar een beperkt gebied bedreigt, kan het ook zijn dat u door een rondrijdende geluidswagen wordt gewaarschuwd of door NL-Alert.

Testalarm

Eén keer per maand worden de sirenes getest. Dit is op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur. Dit is een test. Er is dus geen crisis of ramp.

Wat moet u doen bij alarm?

  1. Ga naar binnen: Hoort u de sirene, ga dan zo snel mogelijk bij het dichtstbijzijnde gebouw naar binnen, ook als u in een auto zit. Op school wordt verteld wat uw kinderen moeten doen, u hoeft ze niet op te halen. Als mensen bij u aankloppen, geef dan gelegenheid om te schuilen. Ziet u dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan. Ga niet bellen, het telefoonsysteem raakt dan overbelast waardoor de hulpverlening vertraagt.
  2. Sluit deuren en ramen: Ook bij rook, maar zeker als er sprake is van gifwolken, gassen en straling. U krijgt dan via de radio nadere instructies.
  3. Zet de radio aan: Omroep Gelderland is de calamiteitenzender. U kunt de omroep ontvangen via FM-kanaal 89.1 of 99.6 (afhankelijk van het bereik in uw kern), op de kabel op 91.9 FM en voor UPC-gebruikers via 103.3 FM. Kijk voor een actueel overzicht per kern op de kanaalwijzer van Omroep Gelderland.

Als zich in Nederland een ramp voordoet, kunt u voor informatie terecht op de crisiswebsite http://www.crisis.nl/. Deze site wordt zo snel mogelijk na de ramp in werking gesteld en steeds aangevuld met de laatste informatie. Het kan soms tot twee uur duren voordat de website ‘in de lucht is’. Tot die tijd is de gemeentewebsite het informatiepunt. Voor meer informatie over de handelingen die u moet verrichten bij een ramp, kunt u terecht op de website van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

NL-Alert

NL-Alert is een aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Bij NL-Alert is uw privacy gewaarborgd. Kijk voor meer informatie en of uw telefoon geschikt is op de website http://www.nl-alert.nl/. Meer informatie vindt u ook hieronder.

Voorbereiden op een ramp

Uiteraard kunt u zelf ook voorbereidingen treffen. Op www.nederlandveilig.nl vindt u tips en kunt u een noodpakket samenstellen. En op www.vrgz.nl staat informatie over de campagne ‘Denk Vooruit’, NL-Alert en de calamiteitenzender.Als zich een ramp voordoet, kunnen hulpdiensten niet altijd iedereen direct helpen. Zo kan het voorkomen dat u zich enige tijd moet redden. Wat dan? Voor die gevallen is er Denk Vooruit. Op www.denkvooruit.nl kunt u zelf uw noodpakket samenstellen of kant-en-klaar kopen.

Risicowijzer en calamiteitenkaart

Elke inwoner van Lingewaal ontvangt een zogenaamde veiligheidswijzer. Een handig overzicht met nuttige informatie over de handelingen die u moet verrichten in een noodsituatie. Zo staan alle belangrijke telefoonnummers en tips op een rijtje. Ook kunt u zelf de telefoonnummers van uw huisarts en een contactpersoon invullen.
Vul de calamiteitenkaart in en hang deze op in uw keuken of toilet, zodat u bij stroomuitval, brand, ongevallen of andere calamiteiten de meest belangrijke telefoonnummers en websites bij de hand heeft. Wilt u meer weten over hoe u moet handelen bij een crisis? Lees dan onderstaande RisicoWijzer, -Paspoort en het magazine goed door.

Risicokaart Gelderland

Op de risicokaart Gelderland vindt u informatie over risico’s in deze regio. De gemeente Lingewaal wil u graag informeren over aanwezige risico’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan transporten met gevaarlijke stoffen, de aanwezigheid van een LPG-station of plekken waar water tot grote overlast kan leiden. Met de kaart kunt u inzoomen op locaties in uw leef,- woon- en werkomgeving. U krijgt dan inzicht in de risico’s die voor u van belang zijn.

Rol gemeente bij een ramp of crisis

De gemeente vervult een actieve rol bij het bestrijden van een ramp of crisis. Lingewaal ligt in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). In de veiligheidsregio werken achttien gemeenten, politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR) en ketenpartners samen aan de veiligheid. Rampen en crises worden zoveel mogelijk voorkomen en zo goed mogelijk bestreden.

Regionaal crisisplan

De partners uit de veiligheidsregio zijn verantwoordelijk voor een aantal processen bij de bestrijding van rampen en de beheersing van crises. Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s. Volgens deze wet moet de VRGZ een regionaal crisisplan vaststellen.

Dit crisisplan omvat een beschrijving van de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen die onder andere brandweer, politie, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en gemeenten treffen ten tijde van een ramp of crisis.

De gemeente is verantwoordelijk voor de processen Bevolkingszorg:

  • Publieke zorg (o.a. het opvangen van personen)
  • Omgevingszorg (o.a. het beheer van milieu)
  • Evacuatie (het grootschalig verplaatsen van personen)
  • Informatie (o.a. interne communicatie en verslaglegging)
  • Ondersteuning (o.a. juridische ondersteuning)
  • Nafase