Riolering

De rioleringszorg is een kerntaak van gemeenten. Denk hierbij aan het verwerken van afvalwater, hemelwater en grondwater. Dit is een complexe taak en vraagt om lokaal maatwerk. De grootte en vorm van riolering staat bijvoorbeeld in relatie tot de hoeveelheid hemelwater dat afgevoerd moet worden. Door een slimme inrichting van wegen en openbare ruimte houdt u droge voeten.

Gemeentelijk Rioleringsplan

In het Gemeentelijk Rioleringsplan leest u hoe gemeente Lingewaal invulling geeft aan de specifieke zorgtaken rondom afval-, hemel- en grondwater. 

Stichting RioNed

Wilt u meer weten, bijvoorbeeld over wateroverlast door hoosbuien of wat u wel en niet mag doorspoelen? Kijk dan op de website www.riool.info van de Stichting RioNed.

Zie ook