Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Lingewaal is een onafhankelijk controle-instrument ten dienste van de gemeenteraad. De commissie doet onderzoek naar het gevoerde bestuur en brengt de effecten, risico’s en kansen daarvan onder de aandacht van de raad. Met de onderzoeken draagt de rekenkamercommissie ook bij aan de publieke verantwoording van de gemeente Lingewaal. Hoe de rekenkamercommissie werkt staat beschreven in het reglement van orde hieronder.

De Rekenkamercommissie Lingewaal heeft de volgende samenstelling:
- Hans Oostendorp, voorzitter
- Ad van krieken, lid
- William Viveen, lid
- Gert Jan van Ochten, lid
- Nienke Huis in ’t Veld, ambtelijk secretaris

Verschenen publicaties: