Projecten

Golfevenement KLM Open

Golfevenement KLM Open

Het KLM Open is een groot internationaal golfevenement. De komende drie jaar vindt dit evenement plaats in de gemeente Lingewaal. En wel op golfbaan The Dutch in Spijk. In 2018 is het evenement van 13 t/m 16 september.

Lingewaal kan meer

Lingewaal kan meer

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning op het gebied van werk, maatschappelijke ondersteuning, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. De gemeente biedt hulp als u deze nodig heeft, maar u kunt vaak meer dan u denkt!

Samenwerking Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal

Samenwerking Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal

De gemeente Lingewaal onderzoekt samen met de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen welke mogelijkheden er zijn voor intergemeentelijke samenwerking.

Kernensubsidies

Kernensubsidies

Wilt u bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid van uw woonomgeving? Heeft u alleen of samen met een groep, organisatie, vereniging of bedrijf waar u deel van uitmaakt een idee om dit concreet aan te pakken? Dan kan de gemeente een financiële bijdrage leveren zodat dit initiatief ook mogelijk wordt.

WaalWeelde West

WaalWeelde West

Het programma WaalWeelde maakt de Waal en haar omgeving mooier, veiliger, natuurlijker en economisch sterker. Onder regie van de provincie Gelderland werken partijen nauw met elkaar samen om een verrommeld landschapsbeeld en versnippering van de verschillende gebieden te voorkomen.

Burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven

Heeft u ideeën voor een project dat iets kan bijdragen voor de inwoners van gemeente Lingewaal, maar is het lastig om helemaal zelf uit te voeren? Dien dan een burgerinitiatief in. De gemeenteraad bekijkt of uw initiatief in de gemeente kan worden uitgevoerd.

Kunst, cultuur en erfgoed

Kunst, cultuur en erfgoed

De gemeente Lingewaal kent veel moois als het gaat om kunst, cultuur en erfgoed. Samen met haar inwoners denkt de gemeente Lingewaal na over het behouden en verrijken van deze drie pijlers.

Multi-functionele Accommodatie Heukelum

Multi-functionele Accommodatie Heukelum

Gemeente Lingewaal ontwikkelt een MFA in Heukelum waar aanbieders van verschillende activiteiten elkaar kunnen versterken. Samenwerking onder hetzelfde dak biedt kansen voor het waarborgen van de continuïteit van de betreffende activiteiten op termijn.

Hart voor Vuren

Hart voor Vuren

In nauwe samenspraak met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties stelt de gemeente Lingewaal een gebiedsvisie op voor het centrum van Vuren. Hoe maken we het centrum van Vuren aantrekkelijker? Hoe kunnen locaties die hun functie hebben verloren toch bijdragen aan de kwaliteit van het centrum? Welke herontwikkeling is daarvoor nodig? Kortom: hoe geven we Vuren een hart?

Woonservicezone (WSZ) Asperen

Woonservicezone (WSZ) Asperen

Gemeente Lingewaal wil in Asperen een woonservicezone (WSZ) ontwikkelen om de druk op seniorenhuisvesting in de toekomst te verlichten. In de WSZ moet een samenhangend aanbod van wonen, zorg en welzijn komen.

Waar staat je gemeente?

Waar staat je gemeente?

Elke paar jaar doet gemeente Lingewaal mee met het onderzoek ‘Waar staat je gemeente?’. In dit onderzoek geven inwoners hun mening over het gemeentebestuur, de informatievoorziening, de dienstverlening en een aantal algemene zaken over de gemeente.

Brede School Herwijnen

Brede School Herwijnen

Gemeente Lingewaal werkt samen met de School met de Bijbel, Openbare basisschool Spiegelhof, Buitenschoolse opvang De Kinderkamer, Peuterspeelzaal Heroventje en architect Ernst Loor om een Brede School in Herwijnen te realiseren.

Brede School Vuren

Brede School Vuren

Gemeente Lingewaal werkt samen met CBS Het Kompas en Buitenschoolse opvang en peuteropvang De Kinderkamer en architect Herre Plantinga om een brede school in Vuren te realiseren.

Stadswal Heukelum

Stadswal Heukelum

Een aantal inwoners uit Heukelum wil de stadswal van Heukelum terugbrengen en heeft daarom de stichting 'Stadswal Heukelum' opgericht. Gemeente Lingewaal overlegt regelmatig met de stichting en onderzoekt de mogelijkheden om dit project te ondersteunen.

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een militaire verdedigingslinie voor Nederland. Om de Waterlinie als herkenbaar gebied in stand te houden is een landelijk ontwikkelingsprogramma in het leven geroepen. Ook gemeente Lingewaal doet hieraan mee.

Dijkverbeteringen

Dijkverbeteringen

Om de waterveiligheid in de omgeving van gemeente Lingewaal ook in de toekomst te garanderen, is het noodzakelijk om op termijn de dijken te versterken. Het is belangrijk om te zoeken naar slimme combinaties van dijkversterkingen met ruimtelijke en economische ontwikkelingen.