Drank- en horecavergunning

 • Samenvatting

  • Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente.
  • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

  Geen vergunning nodig

  In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

  • supermarkt
  • levensmiddelenwinkel
  • snackbar
  • traiteur 
  • tabakspeciaalzaak
  • slijterij

  U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

 • Voorwaarden

  Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
  • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
  • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
  • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

  Verenigingen en stichtingen

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

  Stukken die u nodig heeft voor het aanvragen van een Drank- en Horecawetvergunning:

  • Een zo volledig mogelijk ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (op te vragen bij de gemeente via (0345) 634 000). Als niet duidelijk is welke gegevens u moet vermelden, kunt u de rubriek beter niet invullen. In een gesprek met een medewerker van de afdeling Juridische Zaken kunt u de ontbrekende gegevens aanvullen.
  • Als u niet de ondernemer bent van het horecabedrijf, een verklaring waarin de ondernemer u toestemming geeft om een Drank- en Horecawetvergunning aan te vragen.
  • Een uittreksel van de inschrijving van de onderneming, vereniging of stichting in het handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister van de Kamer van Koophandel. Het uittreksel moet de situatie weergeven van dit moment.
  • Een volledig ingevulde en ondertekende verklaring leidinggevende van elke leidinggevende die in de inrichting werkzaam dan wel aanwezig is. *)
  • Een uittreksel uit het bevolkingsregister van de personen die in de aanvraag worden genoemd als ondernemer/bestuurder en leidinggevende. De uittreksels moeten de situatie weergeven van dit moment. *)
  • Een kopie legitimatiebewijs van de personen die in de aanvraag worden genoemd als ondernemer/bestuurder en leidinggevende.*)
  • Originele diploma's of verklaringen sociale hygiëne van de personen die in de aanvraag worden genoemd als ondernemer/bestuurder en leidinggevende. Als de ondernemer/bestuurder of leidinggevende als bedrijfsleider of beheerder wordt genoemd op een Drank- en Horecawetvergunning die geldig was op 1 januari 1996, hoeft u alleen dat stuk in te dienen en geen diploma of verklaring sociale hygiëne. *)
  • Een kopie van de arbeidsovereenkomst met de leidinggevende(n) (indien van toepassing).*) o Een huur-, koop- of pachtcontract voor het pand van het horecabedrijf.
  • Een tekening op schaal van de inrichting waarop de betreffende lokaliteiten zijn aangegeven (bijv. een bouwtekening).
  • Aanvullend vragenformulier horecabranche natuurlijke personen of rechtspersonen (indien noodzakelijk geacht door gemeente).
  • Bijlagen aanvullend vragenformulier horecabranche natuurlijke personen of rechtspersonen (indien noodzakelijk geacht door gemeente).


  Als u een Drank- en Horecawetvergunning aanvraagt voor een stichting of vereniging dient u tevens te overleggen:

  • De stichtingsakte van de stichting of de statuten van de vereniging waarvoor u een vergunning aanvraagt.

  Als u een Drank- en Horecawetvergunning aanvraagt voor een vennootschap dient u tevens te overleggen:

  • De vennootschapsakte van de vennootschap waarvoor u een vergunning aanvraagt.

  Als u een Drank- en Horecawetvergunning aanvraagt voor een paracommerciële stichting of vereniging dient u tevens te overleggen:

  • Het goedgekeurde en ondertekende bestuursreglement.


  *) De bestuursleden van paracommerciële instellingen vallen niet onder het begrip leidinggevenden, zij zijn daartoe uitgezonderd. Dat betekent dat van hen geen uittreksel bevolkingsregister, kopie legitimatiebewijs en diploma of verklaring sociale hygiëne behoeft te worden overgelegd.
   

 • Gang van zaken

   

  •  

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is geplaatst.

  Bibob-formulier

  De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

  Nieuwe leidinggevende altijd melden

  Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

  In de volgende gevallen moet u een (nieuwe) vergunning aanvragen:

  • U wilt een (horeca)zaak starten.
  • U wilt alcoholhoudende drank schenken als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.
 • Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
  • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
  • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

  De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

 • Zie ook