Participatiewet

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

Wanneer uw inkomsten minder bedragen dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand en minimaregelingen, zoals langdurigheidstoeslag, Declaratiefonds en het Fonds Buitengewone Uitgaven.

Jongerenteam

Jongerenteam

Het jongerenteam is een initiatief van Avres en wordt mede mogelijk gemaakt door het ESF. Doel van het jongerenteam is kansen van jongeren op de arbeidsmarkt vergroten en de jeugdwerkloosheid verminderen in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Minimabeleid

Minimabeleid

Voor informatie over het minimabeleid kunt u terecht bij Avres.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Avres. Avres heeft medewerkers die u kunnen helpen om de problemen op te lossen. Hoe eerder u komt, des te sneller kunnen uw problemen worden opgelost.

Uitkeringen

Uitkeringen

Bent u op zoek naar een baan of wilt u een uitkering aanvragen en daarbij geholpen worden? Schrijf u dan in bij het UWV WERKbedrijf. Hier leest u hoe u dit kunt doen.