Organisatie en vacatures

De ambtelijke organisatie ondersteunt het bestuur bij het realiseren van de bestuurlijke doelen.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier afdelingen: Maatschappelijke Zaken, Ruimtelijke Zaken,Veiligheid, Vergunningen & Handhaving, en Bedrijfsvoering & Ondersteuning. Aan het hoofd van de organisatie staat de gemeentesecretaris.

Maatschappelijke Zaken

Maatschappelijke Zaken verzorgt onder meer taken op het gebied van onderwijs, cultuur, maatschappelijk werk, zorg, sport en woonruimtezaken. De afdeling bestaat uit de taakvelden:

 • Sociale Zaken
 • Burgerzaken
 • Welzijn
 • Recreatie en Toerisme
 • Kunst en Cultuur
 • Archeologie- en Monumentenbeleid
 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Ruimtelijke Zaken

De afdeling Ruimtelijke Zaken verricht werkzaamheden op het gebied van ruimtelijke ordening, economische zaken, de openbare ruimte, grond- en gebouwenexploitatie en bestaat uit de taakvelden:

 • Ruimtelijke Ordening
 • Grondzaken
 • Grondexploitaties
 • Economische Zaken
 • Volkshuisvesting
 • Gebouwenbeheer
 • Civiele Werken
 • Buitendienst

Veiligheid, Vergunningen & Handhaving

Deze afdeling houdt zich bezig met vergunningen op het gebied van bouwen, milieu, bijzondere wetten (Wet op Kansspelen, Drank- en Horecawet) en de Algemene Plaatselijke Verordening (bijv. standplaats- en stookvergunningen). De afdeling heeft als taakvelden:

 • Bouwen
 • Milieu
 • Handhaving
 • Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding
 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Brandweerzaken

Op het gebied van integrale veiligheid en rampenbestrijding werkt de gemeente samen met buurgemeente Neerijnen. Samen dragen de medewerkers zorg voor de coƶrdinatie van opleidingen en training van bestuurders en medewerkers, de aanpak van problemen op het gebied van de openbare orde en de veiligheid in algemene zin.

Bedrijfsvoering & Ondersteuning

De afdeling Bedrijfsvoering & Ondersteuning bestaat uit:

 • FinanciĆ«n
 • Personeel en Organisatie
 • Inkoop en Aanbesteding
 • Communicatie
 • Bestuurssecretariaat en Kabinetszaken
 • Automatisering en systeembeheer
 • Informatiebeleid
 • Dienstverlening
 • Archief en Documentaire Informatie Voorziening
 • Facilitaire Zaken
 • Juridische Zaken

Vacatures

Er zijn momenteel geen vacatures.