Openbare ruimte

Verkeer en wegen

Verkeer en wegen

Op de hoogte blijven van actuele wegwerkzaam- heden, weten wanneer er gestrooid wordt of benieuwd naar het verkeersveiligheidsplan? Lees dan verder. 

Riolering

Riolering

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de riolering. Denk hierbij aan het verwerken van afvalwater, regenwater en grondwater. Dit is een complexe taak en vraagt om maatwerk. Door een slimme inrichting van wegen en openbare ruimte houdt u droge voeten.

Melding woon- en leefomgeving

Melding woon- en leefomgeving

Losse tegels? Een omgewaaide boom? Is de verlichting in uw straat kapot of heeft u andere meldingen of tips over uw buurt? Meld dit bij gemeente Lingewaal.

Kabels en leidingen

Kabels en leidingen

In zowel gemeentegrond als particuliere grond liggen kabels en leidingen. In het Handboek ondergrondse infrastructuur staan regels die van toepassing zijn bij het leggen, onderhouden, verleggen of opruimen van kabels en leidingen.

Verlichting

Verlichting

De lampen van de lantaarnpalen in Lingewaal worden in de loop van de jaren vervangen door LED-verlichting. Dit is beter voor het milieu en LED-verlichting is voordeliger dan de PLL-lampen die nu gebruikt worden.