Onderwijs

Scholen in Lingewaal

Scholen in Lingewaal

In gemeente Lingewaal zijn diverse scholen voor basisonderwijs te vinden. Voor voortgezet onderwijs kunnen jongeren kiezen uit middelbare scholen in de omgeving van Lingewaal, zoals in Leerdam, Gorinchem en Geldermalsen.

Schoolvakanties

Schoolvakanties

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt de data voor de zomervakantie. Het ministerie bepaalt nu ook de data voor de kerstvakantie en 1 week meivakantie. Scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten zich aan deze data houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata.

Leerplicht

Leerplicht

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind niet naar school en is er geen goede reden? Dan heet dat ongeoorloofd verzuim. U kunt soms extra verlof of vrijstelling aanvragen voor uw kind.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang is beschikbaar voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Zij kunnen hier voor en na schooltijd worden opgevangen en hele dagen in de schoolvakantie. Het aanbod kan per opvangorganisatie verschillen.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

De meeste kinderen lopen of fietsen naar school. Maar als de school ver van huis ligt of als het kind gehandicapt is, wordt dat moeilijker. Leerlingen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van aangepast vervoer of een tegemoetkoming vervoerskosten aanvragen bij de gemeente.

Peuteropvang

Peuteropvang

De opvang van peuters is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente bewaakt de kwaliteit van de instellingen die peuters opvangen, zoals peuterspeelzalen. De gemeente kan ook subsidie geven aan deze instellingen. Hoe dit precies werkt, staat in regels die de gemeente heeft opgesteld.