Ondernemersverenigingen

In gemeente Lingewaal zijn twee ondernemersverenigingen actief, namelijk IndustriĆ«le Vereniging Lingewaal (IVL)  en Middenstandsvereniging Hermid, Herwijnen.

IndustriĆ«le Vereniging Lingewaal (IVL) 

Secretariaat: A. Maat
Postbus 7, 4214 ZJ Vuren
E-mailadres: a.maat@vurenhawa.nl
Website: www.ivl-lingewaal.nl

IVL

Middenstandsvereniging Hermid, Herwijnen 

Contactadres: mw. J.E. de Bruin-van Leersum
Nieuwe Steeg 42b, 4171 CV Herwijnen
Telefoonnummer: (0418) 582 007

RCT Rivierenland

Naast de ondernemersverenigingen van Lingewaal bestaat op provinciaal niveau het Regionaal Centrum voor Technologie Rivierenland (RCT). De innovaties van nu, zijn de omzet van morgen. Het RCT helpt ondernemers om te innoveren. Met kostenloze ondersteuning, een levend netwerk, innovatievouchers en veel inspiratie.

RCT Rivierenland

Innoveren door ontmoeten

RCT Rivierenland is een initiatief van de provincie Gelderland en brengt ondernemers en kennisinstellingen in de maakindustrie en agrosector met elkaar in contact: veel innovaties beginnen met nieuwe ontmoetingen. In het Rivierenland is meer kennis aanwezig dan u denkt. De mensen van RCT weten wat uw buren op uw eigen bedrijventerrein doen. En ook welke kennis en kunde bedrijven op het volgende terrein in huis hebben. RCT heeft en houdt het overzicht en helpt u bij het leggen van contacten. Met innovatievouchers en inhoudelijke kennisbijeenkomsten komt het marktrijp maken van innovatie vaak dichterbij.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.rct-rivierenland.nl.