Waarschuwing voor zwemmen in Zandput en Rietput (03-08-2017)

De provincie Gelderland stelt waarschuwingen in voor zwemmen bij de Zandput in Herwijnen en bij de Rietput in Heukelum.

Bij de Zandput geldt een waarschuwing, omdat er meerdere meldingen zijn van klachten over zwemmersjeuk. Bij de Rietput wordt het zwemmen ontraden, omdat uit recente metingen van Waterschap Rivierenland blijkt dat een hoge concentratie blauwalg is. Hierdoor is er een hoog risico op gezondheidsklachten.