Vragenlijst beheer begraafplaatsen (12-06-2018)

Dit item is verlopen op 26-06-2018.

De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zijn bezig met het opstellen van een nieuw beheerplan voor de algemene begraafplaatsen. Het gaat om één plan voor alle algemene begraafplaatsen in de drie gemeenten. Wij stellen het beheerplan gezamenlijk op vanwege de fusie.

Geef uw mening

Wij vinden het belangrijk rechthebbenden van een graf en bezoekers te betrekken bij het opstellen van het nieuwe beheerplan. Daarom verzoeken wij u vriendelijk onderstaande vragenlijst in te vullen. Wat vindt u bijvoorbeeld van de uitstraling en het beheer van de begraafplaats(en)? Bent u tevreden over het onderhoud? U kunt uw mening en suggesties kwijt op de vragenlijst. 

Het invullen kost u ongeveer 5-10 minuten en uw reactie blijft anoniem. Uw inbreng geeft ons een beter beeld van de begraafplaatsen in de drie gemeenten. U kunt de vragenlijst invullen tot en met maandag 25 juni 2018.

Hartelijk dank voor uw inbreng!

Vul de vragenlijst in