Vergoeding elektroden AED (07-02-2018)

Dit item is verlopen op 07-03-2018.

In de kernen van Lingewaal zijn genoeg AED’s voorhanden om zeven dagen per week, 24 uur per dag te gebruiken. Veel inwoners, verenigingen en bedrijven hebben hiervoor op eigen initiatief een AED aangeschaft. Bent u eigenaar van een AED? Dan verandert er iets voor u. 

Wanneer een AED is gebruikt, moeten de elektroden (pads) worden vervangen. De eigenaar kan deze kosten verhalen op de zorgverzekeraar van het slachtoffer. In de praktijk gebeurt dit weinig. Men weet niet wie het slachtoffer is, of het is pijnlijk om nabestaanden of het slachtoffer met kosten lastig te vallen. Vervolgens draait de eigenaar vaak zelf voor de kosten op.

Vergoed door Regionale Ambulancevoorziening
Wist u al dat u sinds 1 januari de kosten voor het vervangen van pads vergoed kan krijgen door de Regionale Ambulancevoorziening (RAV)? Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
.