Veel graffiti in Asperen (11-04-2018)

Dit item is verlopen op 11-05-2018.

De laatste maanden wordt Asperen geteisterd door graffiti. Veel inwoners ergeren zich aan bekladde muren en gebouwen. De graffiti is een doorn in het oog van het gemeentebestuur.

Graffiti is een vorm van vandalisme. Objecten raken beschadigd en het verwijderen brengt kosten met zich mee. Het is gespoten op zowel particuliere als gemeentelijke eigendommen. Een aantal tags of snel aangebrachte “handtekeningen” zijn prominent aanwezig. Vooral de term “SOSA” komt vaker terug.

Iets gezien?

Wij willen graag de dader(s) vinden. Heeft u iets gezien? Dan vragen wij u om hiervan (anoniem) melding te doen. Meld het bij de politie via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000. U kunt dit ook melden bij mw. Van den Berg van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via 0345 – 63 40 96 of d.vandenberg@lingewaal.nl.

Doe altijd aangifte

Tot slot willen wij u adviseren om altijd aangifte te doen van graffiti op uw eigendommen. Dit is nodig voor het krijgen van een eventuele vergoeding van uw verzekering. Wanneer de dader(s) gepakt zijn, kan dit ook belangrijk zijn bij het verhalen van kosten.