Startbijeenkomst Eco-Schools in Heukelum (13-11-2018)

Dit item is verlopen op 11-12-2018.

Op 7 november was de startbijeenkomst Eco-Schools voor de in aanbouw zijnde brede school in Heukelum. Het eco-team, bestaande uit leerlingen, docenten en ouders, gaat aan de slag om te komen tot een duurzame school onder begeleiding van NME Culemborg.

In de brede school in Heukelum komen twee scholen onder één dak: de Wegwijzer en de Rietput. Zij trekken vanaf nu samen op om van de brede school een internationaal erkende duurzame school te maken middels het programma Eco-Schools. Dit programma biedt de leidraad waarmee scholen hun duurzaamheidsonderwijs kunnen inrichten. Na het doorlopen van het stappenplan van Eco-Schools wordt een school officieel erkend als duurzame school en ontvangt daarvoor het internationale keurmerk de Groene Vlag.

Het eco-team, dat aan de slag gaat, bestaat uit vier leerlingen van beide scholen aangevuld met docenten en ouders. Tijdens de startbijeenkomst op 7 november maakten zij kennis met elkaar. Ook spraken zij over welke stappen het team moet zetten om zich over twee jaar een duurzame school te mogen noemen. De bijeenkomst eindigde met het ondertekenen van de intentieverklaring door alle leden van het team.

Beoogd wordt dat duurzaamheid terugkomt in alle facetten van het onderwijsaanbod. Zo worden de duurzaamheidsthema’s geïmplementeerd in reguliere vakken. Naast het curriculum is ook oog voor gedrag van leerlingen en medewerkers en kleine technische maatregelen die genomen kunnen worden om een duurzame school te worden.

Het eco-team in Heukelum richt zich in eerste instantie op de realisatie van een groen en uitdagend schoolplein. In het nieuwe schooljaar, waarin beide scholen samen in het nieuwe gebouw zitten, zal het team breder aan de slag gaan met het thema duurzaamheid.

Meer informatie over het programma Eco-Schools.