Sociaal.lingewaal.nl informeert over zorg, welzijn en rondkomen (15-11-2017)

Dit item is verlopen op 13-12-2017.

De website sociaal.lingewaal.nl biedt informatie over de onderwerpen zorg, welzijn en rondkomen. Er zijn antwoorden te vinden op vragen over bijvoorbeeld jeugdhulp, Wmo, Wlz, mantelzorg en uitkeringen. Maar ook over inburgering, sporten en bewegen en vrijwilligerswerk. De website toont naast uitgebreide informatie een overzicht van relevante lokale, regionale en landelijke organisaties die hulp, zorg en advies bieden.

Sociaal.lingewaal.nl is een verbetering van, en aanvulling op de huidige informatievoorziening over het sociaal domein. Op één centraal punt vindt u zorg- en ondersteuningsmogelijkheden. De website biedt onder meer:

  • informatie over zorg, welzijn en rondkomen;
  • een overzicht van relevante lokale, regionale en landelijke organisaties die kunnen informeren of ondersteunen. Zowel professionele als vrijwillige organisaties. Van fysiotherapeut tot verzorgingshuis, van damclub tot activiteitencentrum en van loopbaancoach tot opvoeddeskundige;
  • contactgegevens van relevante organisaties;
  • een agenda met activiteiten per kern. 

Organisatie aanmelden

Organisaties die graag hun diensten of activiteiten aanbieden op de website sociaal.lingewaal.nl kunnen een e-mail sturen naar Bibliotheek Rivierenland via secretariaat@bibliotheekrivierenland.nl. Vermeld in de e-mail de naam van de organisatie, de contactpersoon en de contactgegevens. Een medewerker van de bibliotheek neemt contact op over de aanmelding.

Samenwerking gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal

De website is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Er zijn drie websites ontwikkeld die er nagenoeg hetzelfde uitzien en grotendeels dezelfde informatie bevatten. Na de fusie op 1 januari 2019 kunnen de websites daardoor makkelijk worden samengevoegd tot één website voor de gemeente West Betuwe. Bekijk de websites van Geldermalsen en Neerijnen via www.kernteam.geldermalsen.nl en sociaal.neerijnen.nl.