Lingewaal heeft vanaf 1 januari een buurtsportcoach (03-01-2018)

Dit item is verlopen op 31-01-2018.

Vanaf 1 januari 2018 gaat Stijn Brokx van Welzijn West Betuwe aan de slag als buurtsportcoach in de gemeente Lingewaal. De buurtsportcoach gaat jong en oud motiveren om meer te sporten en bewegen. Daarnaast gaat hij verbinding leggen tussen sportaanbieders en -verenigingen en welzijns-, ouderen- en zorginstellingen, jeugdzorg en het Sociaal Team. Het doel hiervan is om voldoende sport- en beweegaanbod in de buurt te organiseren.

De gemeente vindt het belangrijk om preventief in te zetten op gezondheid. Sporten is daarvoor een waardevol middel. Het werk van de buurtsportcoach sluit aan bij wat de huidige combinatiefunctionarissen Sport van Welzijn West Betuwe nu doen. De combinatiefunctionaris richt zich vooral op de basisschoolleerlingen. De buurtsportcoach bereikt ook andere doelgroepen.

De komende tijd zal Stijn vooral kennismaken met alle organisaties binnen het sociaal domein en op sportgebied in de gemeente. Heeft u vragen of opmerkingen? U bereikt Stijn via e-mail: sbrokx@welzijnwestbetuwe.nl of bel: 0345 – 61 66 10.