Lingewaal Fit, Veilig en Vitaal groot succes (05-03-2018)

Dit item is verlopen op 31-03-2018.

Project vervolgd in 2018 met start beweeggroepen - In 2016 en 2017 zijn in Lingewaal verschillende activiteiten georganiseerd voor senioren binnen het project Lingewaal Fit, Veilig en Vitaal. Deze waren gericht op valpreventie en vitaliteit, en bleken een succes. Daarom wordt er in 2018 vervolg aan gegeven met de start van een beweeggroep en activiteiten tijdens de Valpreventiemaand in oktober.

Toename deelnemers fittesten

In 2017 zijn er onder meer fittesten, een informatieochtend over vitaal ouder worden en een valpreventiecursus georganiseerd. Het aantal deelnemers aan de fittesten was met 85 deelnemers toegenomen ten opzichte van 2016. Medeorganisator en gezondheidsmakelaar van Lingewaal Maaike Geertzen vertelt: “28% van de deelnemers gaf desgevraagd aan angst te hebben om te vallen. Daarnaast heeft 62% van de deelnemers last van een aandoening die een belemmering kan zijn om meer te bewegen. Tijdens de fittesten kregen de deelnemers daarom van een fysiotherapeut individueel advies over dagelijks bewegen, dat aansloot bij de mogelijkheden op zijn of haar niveau.”

Start beweeggroep

Uit onderzoek van de GGD blijkt dat 17% van de 65+-ers in de gemeente Lingewaal in de afgelopen drie maanden één of meerdere keren is gevallen. Geertzen: “In beweging blijven kan helpen om valpartijen te voorkomen. Bijvoorbeeld door het doen van bot- en spierversterkende activiteiten en balansoefeningen. In het kader hiervan start Lingewaal Fit, Veilig en Vitaal vanaf maandag 12 maart met een beweeggroep: Vuren Beweegt! Ook gaan we kijken hoe we in andere kernen een stimulans kunnen geven aan beweeggroepen.”

Aanmelden Vuren Beweegt!

Vuren Beweegt! is een gevarieerd beweegprogramma van 12 weken voor senioren van 60 jaar of ouder. Onder leiding van beweegdocent Ageeth de Graaf volgen zij een programma met fittesten, voorlichting en oefeningen in de gymzaal en buiten. Het is de bedoeling dat deze groep na 12 weken doorgaat als zelfstandige beweeggroep in Vuren. Aanmelden voor deze beweeggroep kan bij buurtsportcoach Stijn Brokx via mail: sbrokx@welzijnwestbetuwe.nl of telefonisch: 0345 – 616610.

Locatie: gymzaal van Dorpshuis De Koels in Vuren

Datum en tijd: iedere maandag van 10.00 uur tot 11.00 uur (start maandag 12 maart)

Kosten: € 25,- voor 12 lessen (introductietarief)

Lingewaal Fit, Veilig en Vitaal

In 2016 is in Lingewaal gestart met het project Lingewaal Fit, Veilig & Vitaal. Deelnemers aan dit project zijn Fysiotherapie Asperen, Procare Fysiotherapie, de wijkverpleegkundige van het Sociaal Team, de ouderenadviseur en vrijwillige woonadviseurs van Welzijn Lingewaal, vrijwilligers, GGD Gelderland-Zuid en de gemeente Lingewaal. Samen werken zij aan het voorkómen van valangst en vallen bij de oudere generatie door senioren te stimuleren om in beweging te blijven.