Graffiti: doe altijd aangifte en blijf tips melden (16-05-2018)

Dit item is verlopen op 16-06-2018.

De afgelopen periode is in de media veel aandacht geweest voor de graffiti in Asperen. Ook is er gesproken over graffiti in Heukelum.

Naast de veelal ergerlijke en ontsierende gevolgen voor panden en gebouwen is het een vorm van vernieling die soms gepaard met forse reinigingskosten. Een terugblik met de verzamelde feiten.

In Asperen is sinds januari zes keer bij de politie aangifte gedaan van graffiti. Dit zowel aan particuliere- als overheidseigendommen. Voor Heukelum zijn bij de politie geen verzoeken om aangifte te doen binnengekomen. Wel is er één melding gedaan van graffiti aan een particulier eigendom.

Bent u slachtoffer van graffiti en hebt u nog geen aangifte gedaan? Doe dit alsnog. Mogelijk kan de door uw geleden schade op een later moment worden verhaald op de dader. U kunt de politie bereiken via 0900 - 8844. U kunt ook online aangifte doen met uw DigiD via www.politie.nl.

Anoniem melden succesvol

Het anoniem melden van misdaden blijkt steeds meer een succes. De politie heeft door tips in diverse zaken al verdachten kunnen aanhouden. De anonimiteit van de melder is bij de stichting Meld Misdaad Anoniem van hoofdbelang. Deze stichting stuurt de anonieme meldingen door naar publieke en private partners, zoals de politie en andere opsporingsdiensten. Hebt u informatie over de mogelijke veroorzakers van de graffiti in Asperen of Heukelum? Meld dit dan bij het Meldpunt Misdaad Anoniem via 0800 - 7000.