Dag van de Leerplicht in Lingewaal (13-03-2018)

Dit item is verlopen op 10-04-2018.

Donderdag 15 maart is het de Dag van de Leerplicht. Tijdens deze dag staat de gemeente Lingewaal stil bij het recht op onderwijs. Dit doen we door de leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. Het thema dit jaar is ‘Samenwerking en maatwerk beschermen het recht op onderwijs’.

Recht op onderwijs

Aan het woord wethouder Onderwijs Govert van Bezooijen: “Het recht op onderwijs en ontwikkeling verzilveren is niet voor elk kind of jongere vanzelfsprekend. Dat vraagt om een goede samenwerking met de school, de ouders, de gemeente en andere (zorg)instellingen. Onze leerplichtambtenaar is partner in maatwerk bij het beschermen van het recht op onderwijs. In Lingewaal willen we het thema op twee manieren benaderen: een goede lichaamshouding tijdens het gebruik van tablet of mobiel en we kijken terug op de start van passend onderwijs.”

Lichaamshouding

Ieder jaar bezoeken we de groepen 8 van de basisscholen in Lingewaal. We willen de leerlingen iets meegeven waar ze ook in het voortgezet onderwijs wat aan hebben. Veel jongeren hebben rug-, schouder- en nekklachten door verkeerde lichaamshoudingen tijdens gebruik van een laptop, tablet en/of telefoon. In samenwerking met Welzijn Lingewaal gaan we hierover met de jongeren in gesprek tijdens ons bezoek op school.

Passend onderwijs

Het thema van dit jaar biedt een mooie opstap om terug te kijken naar de start van passend onderwijs en de verantwoordelijkheden hierin door scholen en de gemeente. Vanuit de Jeugdwet 2015 zijn scholen, samenwerkingsverbanden en de gemeente samen verantwoordelijk voor kinderen met problemen op school. Het thema ‘Samenwerking en maatwerk beschermen het recht op onderwijs’ is een mooi uitgangspunt om samen terug te kijken op de afgelopen jaren. Hiervoor wordt een werkgroep opgestart.