Bidbook West Betuwe: dorpswandelingen (13-09-2017)

Dit item is verlopen op 27-09-2017.

Vanaf 1 januari 2019 vormen Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal samen de nieuwe gemeente West Betuwe. Op weg naar de nieuwe gemeente gaan we regelmatig met inwoners in gesprek. Met u willen wij een agenda voor de toekomst opstellen.

Deze agenda vormt de leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van de 26 kernen. De agenda werken we vervolgens verder uit tot een zogenaamd Bidbook. Hierin geven de inwoners aan hoe zij de toekomst van hun kern zien in de nieuwe gemeente West Betuwe.

Ansichtkaarten

Begin juli ontvingen alle inwoners per post een ansichtkaart met het verzoek deze terug te sturen naar de gemeente. Op de kaart kon u aangeven waarop u trots bent in uw kern en wat er beter kan. Reageren kon zowel per post als digitaal. In totaal hebben we een kleine 1.000 reacties mogen ontvangen. De meeste reacties gingen over de openbare ruimte, woningbouw, verkeer en voorzieningen.

Dorpswandelingen

Een volgende moment om met elkaar te praten over de toekomst van West Betuwe zijn de dorpswandelingen. Op zaterdag 23 september, 30 september en 7 oktober bezoeken we alle 26 kernen. Vertegenwoordigers uit een kern leiden de gemeente en twee bezoekende dorpen rond in hun kern. Zij vertellen wat er goed is, wat er beter kan en hoe inwoners verbeteringen willen oppakken. Het idee achter deze gezamenlijke wandelingen is dat de kernen van elkaar kunnen leren.

Het overzicht van de dorpswandelingen.

Vaststellen

Eind 2018 stellen de gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal het Bidbook vast in een gezamenlijke vergadering. Zij bieden het vervolgens aan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente West Betuwe aan. Met het Bidbook kan de nieuwe gemeenteraad zich vanaf de start van de nieuwe gemeente zo optimaal mogelijk inzetten voor de inwoners.