Aanslag OZB en dijkenvrijstelling (11-07-2018)

Dit item is verlopen op 22-08-2018.

Bent u eigenaar van een strook grond die (deels) behoort tot een dijk? Dan kan het zijn dat u bij de berekening van uw aanslag OZB voor 2018 in aanmerking kwam voor de zogenaamde “dijkenvrijstelling”. In dit geval heeft u bij uw aanslag OZB 2018 in februari 2018 een aparte brief ontvangen van de BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland).

In deze brief wordt duidelijk uitgelegd in welke gevallen de vrijstelling geldt. Ook staat beschreven hoe u eventueel in aanmerking komt voor de “dijkenvrijstelling” en daarmee een lagere aanslag OZB voor 2018. Deze verlaging is voor uw aanslag OZB 2018 al toegepast.

Indienen verzoek tot ambtshalve toetsing

Aanvullend hierop willen wij u erop attenderen dat u mogelijk, onder bepaalde voorwaarden, ook in aanmerking komt voor een lagere aanslag OZB voor de belastingjaren 2014 tot en met 2017. U moet hiervoor een schriftelijk verzoek tot ambtshalve toetsing indienen bij BSR. In uw verzoek vermeldt u uw subjectnummer, het aanslagnummer, het adres in kwestie en op welk belastingjaar uw verzoek betrekking heeft. Daarnaast moet u aangeven dat het gaat om een verzoek tot ambtshalve toetsing op grond van de vrijstelling waterverdedigingswerken.