Nieuws

 • Afscheid raadsleden gemeente Lingewaal

  (18-12-2018)

  Donderdag 13 december was de laatste raadsvergadering van de gemeente Lingewaal.

 • Fotomagazine Dag Lingewaal

  (18-12-2018)

  Na bijna 33 jaar komt met ingang van 1 januari 2019 een einde aan de gemeente Lingewaal.

 • Gymzaal Herwijnen bijna gereed!

  (18-12-2018)

  De nieuwe gymzaal in Herwijnen is bijna klaar! Voor het beheer en de exploitatie ervan hebben de verschillende partijen afspraken met elkaar gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in verschillende overeenkomsten.

  Burgemeester Van Ruijven-van Leeuwen, voorzitter van vereniging dorpshuis Herwijnen de heer Van Krieken, en de toekomstig beheerder de heer Van der Meijden van De Poort BV ondertekenden gisteren de overeenkomsten, die een succesvolle samenwerking bezegeld. Met de nieuwe gymzaal wordt een positieve impuls gegeven aan het (verenigings)leven in Herwijnen.

 • Afscheid burgemeester Van Ruijven – Van Leeuwen

  (18-12-2018)

  Na 12 jaar burgemeesterschap nam Loes van Ruijven – Van Leeuwen vrijdag 14 december 2018 afscheid van de gemeente Lingewaal. In de middag was er een buitengewone raadsvergadering in het gemeentehuis van Lingewaal, met aansluitend een receptie. s ‘Avonds was er een afscheidsreceptie in het Dorpshuis in Asperen waar alle inwoners, verenigingen en ondernemers van Lingewaal welkom waren.

 • Gemeentehuis gesloten tot 7 januari door fusie

  (14-12-2018)

  Per 1 januari 2019 ontstaat de nieuwe gemeente West Betuwe door een fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. De drie gemeenten werken hard aan de laatste voorbereidingen om de dienstverlening straks goed op orde te hebben. Zo is het nodig om computersystemen samen te voegen en vindt er een interne verhuizing plaats. De gemeentehuizen in Geldermalsen, Neerijnen en Asperen zijn daarom vanaf vrijdag 21 december 12.00 uur gesloten. U kunt vanaf 7 januari terecht in het gemeentehuis aan de Kuipershof 2 in Geldermalsen voor alle dienstverlening van de gemeente West Betuwe. In Asperen en Neerijnen blijft in 2019 een loket beperkt open. Ook biedt de gemeente West Betuwe in 2019 voor verschillende producten service aan huis.

 • Vervolgproces radartoren Defensie

  (13-12-2018)

  Enkele jaren geleden is in Herwijnen het voormalige radarstation van de Luchtverkeersleiding Nederland afgebroken. De raad heeft in oktober unaniem besloten het bestemmingsplan voor de realisatie van een nieuw radarstation voor militaire doeleinden niet vast te stellen. Het Ministerie van Defensie denkt nu na over het vervolgproces.

 • Raadspagina december

  (12-12-2018)

  De nieuwe raadspagina is verschenen. Download de pagina hier. 

 • Afvalkalender Avri 2019 en sluiting milieustraat tijdens feestdagen

  (12-12-2018)

  De afvalkalender van Avri voor 2019 kunt u vanaf 20 december vinden op www.avri.nl en in de Avri-app. Een papieren kalender kunt u aanvragen bij Avri. De ophaaldagen veranderen voor veel inwoners. Op de afvalkalender vindt u de ophaaldagen voor het eerste half jaar.

 • Harry Keereweer waarnemend burgemeester nieuwe gemeente West Betuwe

  (12-12-2018)

  Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, heeft Harry Keereweer per 1 januari 2019 benoemd tot waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente West Betuwe. De gemeente ontstaat op 1 januari 2019 door samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. De waarneming geldt tot de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester is afgerond.

 • Inbraakcijfers november

  (12-12-2018)

  In Lingewaal was er in de maand november één poging tot woningbraak. Het ging om een poging tot woninginbraak bij een vrijstaande woning aan de Appelhof in Heukelum.

 • Afsluiting Lingebos vanwege essentaksterfte

  (10-12-2018)

  Staatsbosbeheer sluit vanaf deze week het Lingebos in Vuren af voor bezoekers. Verspreid door het hele bos staan heel veel essen die lijden aan de schimmelziekte essentaksterfte. De essen worden ziek en gaan dood. Er kunnen takken uitvallen of bomen vallen in het geheel om. Direct na de Kerstvakantie start Staatsbosbeheer met de kap van de essen. Tot alle essen weg zijn, blijft het bos gesloten voor publiek, met uitzondering van de ligweide bij de zwemplas.

 • Donderdag 13 december laatste raadsvergadering gemeente Lingewaal

  (10-12-2018)

  ​Per 1 januari 2019 fuseert de gemeente Lingewaal met de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Vanaf dan bestaat de nieuwe gemeente West Betuwe. Dit betekent dat donderdag 13 december de laatste raadsvergadering van de gemeente Lingewaal is. Tijdens deze raadsvergadering neemt de gemeente ook afscheid van haar raadsleden.

 • Laatste naturalisatieceremonie

  (10-12-2018)

  Op maandag 10 december was de laatste naturalisatieceremonie in de gemeente Lingewaal. Hierbij kregen 3 personen de Nederlandse nationaliteit. Op de foto van links naar rechts: mevrouw Lovenskjold Mikkelsen uit Vuren, de heer Yotphrom uit Herwijnen, mevrouw Van Herwijnen uit Herwijnen en burgemeester Van Ruijven-van Leeuwen.

 • Houtrook is ongezond

  (06-12-2018)

  Houtrook is ongezond, voor uzelf en voor de buren. De rook van een houtkachel bestaat uit een mengsel van veel verschillende stoffen. Houtkachels zorgen, net als verkeer, voor luchtverontreiniging. Ze verspreiden fijnstof en roet.

 • Manifest van Lingewaal afgerond

  (06-12-2018)

  De gemeenteraad van Lingewaal behandelt tijdens de vergadering op 13 december de najaarsnota 2018. In deze nota staat de financiële tussenstand voor de gemeente. Het is het bestuur en de organisatie gelukt om alle plannen uit het Manifest van Lingewaal te realiseren.

 • Bericht van het afscheidscomité Dag Lingewaal: afscheidscadeau burgemeester

  (05-12-2018)

  Vrijdag 14 december aanstaande neemt burgemeester Loes van Ruijven – van Leeuwen afscheid van de gemeente Lingewaal. U als inwoner bent hiervoor van harte uitgenodigd. Hoewel de burgemeester geen wensen heeft, hebben de vrijwilligers van het afscheidscomité Dag Lingewaal inmiddels veel vragen gekregen over eventuele cadeauwensen. Een passend cadeau, dat zij graag met de inwoners van Lingewaal wil delen is het plaatsen van een mooie LED-verlichte kerstboom op mast in iedere kern.

 • Kappen bomen Asperen

  (05-12-2018)

  Gemeente gaat nabij Eikenlaan 12 (Put van Vermeer) drie bomen kappen. Het gaat om twee watercipressen en één conifeer. Heeft u vragen of wilt u meer weten over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de afdeling Ruimtelijke zaken via 0345 – 63 40 00.

 • Inloopbijeenkomst Buiten de Poort fase 2

  (05-12-2018)

  Woningbouwvereniging Kleurrijk Wonen organiseert een inloopbijeenkomst voor de nieuwbouw Buiten de Poort in Asperen. Tijdens de avond worden het ontwerp en de plattegronden van de nieuwbouw gepresenteerd. Belangstellenden kunnen maandagavond 10 december inlopen tussen 19.30 en 21.30 uur in dorpshuis EMM in Asperen.

 • Nieuwe manier van restafval aanbieden start op 1 juli 2019

  (05-12-2018)

  Op 1 juli 2019 start de nieuwe manier van afval aanbieden in Rivierenland met als doel het restafval te verminderen en de leefomgeving duurzamer te maken. De meeste inwoners brengen hun restafval vanaf dat moment naar ondergrondse containers. Tot 1 juli bieden inwoners hun restafval aan op dezelfde manier als zij nu gewend zijn. Dit besloot het Dagelijks Bestuur van Avri op 3 december.

  Meer informatie kunt u lezen op de website van Avri

 • Bidbook West Betuwe

  (04-12-2018)

  Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente West Betuwe een feit. Op weg daar naartoe hebben we met de samenleving een agenda voor de toekomst opgesteld: het Bidbook West Betuwe.

 • Kappen bomen

  (28-11-2018)

  Na een periodieke controle blijkt dat er in gemeente Lingewaal diverse zieke en slechte bomen staan. Wij zijn genoodzaakt om deze te kappen. Het gaat om 35 bomen:

 • Verzekeren via de gemeente mogelijk met Menzis

  (28-11-2018)

  De gemeente West Betuwe biedt voor 2019 een Gemeentepolis aan met zorgverzekeraar Menzis. Dit is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen, waar de gemeente een deel bijdraagt in de zorgkosten. Op www.gezondverzekerd.nl vindt u meer informatie over de Gemeentepolis. Op deze website ziet u ook of u in aanmerking komt en kunt u deze zorgverzekering afsluiten.

 • Dag Lingewaal: bomen en banken onthuld

  (27-11-2018)

  Zaterdag 24 november zijn in alle kernen van Lingewaal bomen en banken onthuld, als blijvende herinnering aan de gemeente Lingewaal. Dit is een initiatief van het afscheidscomité Dag Lingewaal. 

 • Werkzaamheden herinrichting centrum Vuren gestart

  (22-11-2018)

  Op donderdag 11 oktober heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan centrum Vuren vastgesteld. De eerste werkzaamheden ter voorbereiding op de herinrichting van het openbaar gebied in het centrum van Vuren zijn gestart. Aannemer Sterk Heukelum BV heeft onlangs beplanting en bomen verwijderd. Ook richt de aannemer op korte termijn een opslagdepot op het dorpsplein in. Begin december starten de werkzaamheden aan de riolering op het dorpsplein.

 • Verslag van de raad 8 november

  (22-11-2018)

  Op 8 november heeft de gemeenteraad vergaderd. U vindt het volledige verslag op http://lingewaal.raadsinformatie.nl. De raad heeft onder andere de volgende besluiten genomen:

 • KLM Open 2018 goed voor de regio

  (15-11-2018)

  Van 13 tot en met 16 september 2018 was de 99e editie van het golfevenement KLM Open. Afgelopen jaar voor de derde keer op golfbaan The Dutch in Spijk, gemeente Lingewaal. In opdracht van de gemeente Lingewaal heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de economische impact en de toerisme aspecten van het KLM Open voor de regio van de toekomstige fusiegemeente West Betuwe (Lingewaal, Geldermalsen en Neerijnen) en gemeente Leerdam onderzocht. Daarnaast heeft de HAN een bezoekersprofiel opgesteld en een vergelijking gemaakt met de edities van 2016 en 2017. De resultaten zijn nu bekend.

 • 21 dec t/m 4 jan gesloten

  (25-10-2018)

  Per 1 januari 2019 ontstaat de nieuwe gemeente West Betuwe door een fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. De drie gemeenten werken hard aan de laatste voorbereidingen om de dienstverlening straks goed op orde te hebben. Zo is het nodig om computersystemen samen te voegen en vindt er een interne verhuizing plaats. De gemeentehuizen van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zijn daarom gesloten van vrijdag 21 december 12.00 uur tot en met vrijdag 4 januari. Voor een aantal zaken zijn we in die periode wel bereikbaar. Hoe u ons dan kunt bereiken, maken we ruim voor de sluiting bekend. Op 7 januari opent de nieuwe gemeente West Betuwe haar deuren. Meer informatie over de fusie vindt u op de website van West Betuwe.

 • Aanvragen en ophalen rijbewijs, paspoort en identiteitskaart einde van het jaar

  (10-10-2018)

  Gemeente Lingewaal wordt per 1 januari 2019 gemeente West Betuwe. Dat betekent wat voor onze diensten en service in de laatste weken van het jaar.

 • Vanaf 1 januari kunt u terecht bij West Betuwe

  (04-10-2018)

  Vanaf 1 januari vormen de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal de gemeente West Betuwe.

 • Tweede Toeristisch Opstappunt in Lingewaal

  (21-12-2017)

  Woensdag 20 december 2018 hebben de fortbeheerder van fort Vuren en wethouder Griedo Bel de overeenkomsten ondertekend voor het realiseren van een TOP fort Vuren.

> Archief