Nieuws

 • Regentonactie

  (22-11-2017)

  Vanaf woensdag 22 november 2017 houdt de gemeente Lingewaal een subsidie-actie voor het aanschaffen van een regenton. De actie loopt tot en met 22 december 2017 en is alleen bestemd voor inwoners van de gemeente Lingewaal. U hebt een keus uit drie verschillende modellen. Het door u gewenste model kunt u hieronder bestellen met gebruikmaking van uw DigiD. De kosten voor de regenton dient u aan het eind van bestelproces te betalen. Betalen kan met VISA/Mastercard of iDEAL.

 • Vanaf 2019 meer grondstoffen uit afval

  (22-11-2017)

  Avri heeft de ambitie om de restafval te verminderen. In 2020 mogen inwoners nog maar 75 kilo restafval per persoon per jaar overhouden. Nu is dat nog 133 kilo. Het nieuwe beleid, dat Avri in 2019 ingevoert, moet er voor zorgen dat inwoners en Avri nog veel meer waardevolle grondstoffen uit het afval halen. Door afval thuis nog beter te scheiden, blijft er heel weinig restafval over.

 • Gemeente kapt bomen

  (22-11-2017)

  De boomveiligheidscontrole is een wettelijke taak van de gemeente. Dit houdt in dat wij verplicht zijn om bomen te controleren en te onderhouden. Het blijkt dat een aantal bomen ziek is. Wij zijn genoodzaakt deze te kappen.

 • Daadkrachtpercentage minimaregelingen

  (22-11-2017)

  De gemeenteraad heeft in de vergadering van 9 november besloten om het draagkrachtpercentage voor de minimaregelingen per 1 januari 2018 van 110% te verhogen naar 120%. Dit betekent dat meer inwoners uit gemeente Lingewaal in aanmerking kunnen komen voor het minimabeleid. Wat er allemaal onder het minimabeleid valt en wat de inkomens- en vermogensgrenzen zijn, is te vinden op de site van Avres.

 • Tevredenheidsonderzoek: doe ook mee!

  (22-11-2017)

  Vorige week heeft u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek over de woonomgeving. Doe ook mee en deel uw mening. U kunt meedoen tot 30 november. Onder de deelnemers verloten wij een VVV-cadeaukaart.

 • Militaire oefening

  (22-11-2017)

  In de periode van 27 november t/m 1 december 2017 is een militaire oefening van het Mariniers Opleidingscentrum. De oefening is in een groot gebied. Op 30 november oefenen zij in Lingewaal.

 • Inloopavond rioleringswerkzaamheden Achterstraat Asperen

  (22-11-2017)

  In de afgelopen jaren zijn bij de gemeente klachten binnengekomen met betrekking tot wateroverlast in de Achterstraat en de andere straten van de oude kern van Asperen.

  Om de klachten van de bewoners te verhelpen en het functioneren van de riolering te verbeteren moet in de Achterstraat tussen de Brugstraat en de Nieuwstraat hemelwaterriolering worden aangelegd. Om werk met werk te maken wordt tevens het straatwerk vernieuwd.

 • Sociaal.lingewaal.nl informeert over zorg, welzijn en rondkomen

  (15-11-2017)

  De website sociaal.lingewaal.nl biedt informatie over de onderwerpen zorg, welzijn en rondkomen. Er zijn antwoorden te vinden op vragen over bijvoorbeeld jeugdhulp, Wmo, Wlz, mantelzorg en uitkeringen. Maar ook over inburgering, sporten en bewegen en vrijwilligerswerk. De website toont naast uitgebreide informatie een overzicht van relevante lokale, regionale en landelijke organisaties die hulp, zorg en advies bieden.

 • Verslag van de raad 9 november

  (15-11-2017)

  Op 9 november heeft de gemeenteraad vergaderd. U vindt het volledige verslag op http://lingewaal.raadsinformatie.nl. De raad heeft onder andere de volgende besluiten genomen:

 • Samen tegen woninginbraken

  (15-11-2017)

  In de maand oktober is er helaas één poging tot woninginbraak geweest. Het gaat om een poging tot woninginbraak aan de Van Boetzelaerstraat te Asperen (dagdeel onbekend).

 • Vergadering West Betuwe Beraad op 27 november

  (15-11-2017)

  Maandag 27 november a.s. komt het West Betuwe Beraad (WBB), om 20.00 uur, voor haar tweede vergadering bijeen in het gemeentehuis van de gemeente Lingewaal, Raadhuisplein 3 te Asperen. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving kent deze bijeenkomst geen opsplitsing in een formeel en een informeel gedeelte.

 • Kinderen ontbijten met burgemeester Van Ruijven – Van Leeuwen

  (13-11-2017)

  Lingewaal geeft goede voorbeeld tijdens Nationaal Schoolontbijt
  Vrijdag 10 november brachten 20 kinderen van Openbare Basisschool De Zandheuvel uit Asperen een ontbijtje bij burgemeester Van Ruijven – Van Leeuwen in het gemeentehuis. In de raadzaal gaven ze met het gezamenlijk Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij ruim 550.000 kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 3.000 basisscholen.

 • Doe mee aan het tevredenheidsonderzoek woonomgeving!

  (10-11-2017)

  Wij willen graag weten hoe tevreden de inwoners van de gemeente Lingewaal zijn over hun directe woonomgeving. Daarom vragen wij inwoners mee te doen aan het tevredenheidsonderzoek woonomgeving.

 • Werkzaamheden plas Koornwaard

  (08-11-2017)

  Waterschap Rivierenland heeft de afgelopen jaren de Linge gebaggerd. Op de bodem van de Linge was in een grote hoeveelheid bagger verzameld en dit hinderde de scheepvaart. Het meeste bagger is gebruikt bij de herinrichting van de plas Koornwaard nabij Heukelum.

 • Ik val op in Lingewaal

  (08-11-2017)

  Nu het eerder donker is, moet de fietsverlichting weer aan. Op deze manier zien anderen je beter én zie je zelf ook meer onderweg. Op 20 en op 27 november is in de omgeving van de Graaf Reinaldweg en Spijksesteeg naast een reguliere politiecontrole een gerichte fietsverlichtingscampagne. Onder het motto “Ik val op in Lingewaal” richt de actie zich vooral op jeugd die van en naar school fietst. Zij zitten vaak in het donker op de fiets en zijn lang niet altijd (goed) verlicht.

 • Bladkorven

  (08-11-2017)

  Het is herfst. De komende periode krijgen we weer te maken met vallend blad. Om de bladeren te verzamelen staan op diverse locaties in onze gemeente bladkorven. Het gaat om op de volgende locaties:

 • Agenda gemeenteraad 9 november

  (01-11-2017)

  Op donderdag 9 november vergadert de gemeenteraad van Lingewaal om 20.00 uur in het gemeentehuis in Asperen. U bent van harte welkom om de vergadering op de publieke tribune bij te wonen. Op de agenda staat onder andere:

 • Kindermonitor

  (18-10-2017)

  In opdracht van gemeenten in de regio voert GGD Gelderland-Zuid een onderzoek uit naar het opgroeien en opvoeden van kinderen van 0-12 jaar. Ouders krijgen een vragenlijst via de school van hun kind of via een brief van de GGD.

> Archief