Multi-functionele Accommodatie Heukelum

Uit het haalbaarheidsonderzoek uit 2012 is gebleken dat een MFA in Heukelum het meest kansrijk is op de huidige locatie van Dorpshuis Dava. Op basis van een schouw door een architect en een bouwkostenadviseur van het huidige pand van Dorpshuis Dava, is de locatie geschikt bevonden voor renovatie. Het hergebruiken van het dorpshuis is gunstig voor de investeringssom, de beeldkwaliteit in het dorp en het duurzaam inzetten van maatschappelijk vastgoed.

Waarom?

Voor een aantal voorzieningen in Heukelum is er aanleiding voor de ontwikkeling van een MFA. De kern Heukelum kent een goede uitgangssituatie om activiteiten te koppelen. De kern kent meerdere voorzieningen. Het Dorpshuis DAVA, De Krakeling en Biljartvereniging De Pomerans liggen in het hart van het dorp fysiek dicht bij elkaar. In feite ligt er een aantal voorzieningen die vergelijkbare activiteiten aanbieden, namelijk het bieden van ruimten voor verenigingen en ontmoeting. Samenwerking onder hetzelfde dak biedt kansen voor het waarborgen van de continuïteit van de betreffende activiteiten op termijn.

Wie?

Het proces om samen onder één dak te gaan is geïnitieerd door de drie hoofdgebruikers: Dorpshuis Dava, De Krakeling en De Pomerans. Een belangrijke huurder is de BSO/PSZ De Hummeltjeshoeve, nu nog in respectievelijk in de Krakeling en de Dava gehuisvest.

Planning

Op 6 maart 2014 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de MFA. Vervolgens is het Ontwerp opgesteld en eind 2014 aanbesteed, waarna het werk in mei 2015 is gegund. In de Samenwerkingsovereenkomst hebben de partners in Heukelum in diezelfde maand de laatste afspraken gemaakt voordat de daadwerkelijk realisatie van start kon gaan. De aannemer verwacht tot en met juni 2016 bezig te zijn, waarna het pand opgeleverd kan worden.

Contact

Neem bij vragen contact op met de heer H. van Zuilekom van afdeling Maatschappelijke Zaken, gemeente Lingewaal via telefoonnummer (0345) 634 000 of e-mail h.vanzuilekom@lingewaal.nl.

Zie ook