Monumenten

De gemeente Lingewaal kent Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Zij geven de historie weer van het landschap en de architectuur. Om een monument te mogen wijzigen is een omgevingsvergunning nodig. Deskundigen in de monumentencommissie toetsen de bouwplannen voor monumenten. Voor het onderhoud aan een monument kunt u subsidie aanvragen.

Rijksmonumenten

Lingewaal kent 94 Rijksmonumenten. Deze zijn van nationale betekenis, de bescherming hiervan wordt geregeld in de Monumentenwet. De bekendste rijksmonumenten in Lingewaal zijn de Nieuwe Hollandse Waterlinie, fort bij de Nieuwe Steeg, fort Vuren, kasteel Heukelum, de kerk in Spijk en de walmuur in Asperen. De volledige lijst van Rijksmonumenten die door het Rijk zijn aangewezen kunt u onder de naam 'Monumentenregister' raadplegen op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Gemeentelijke monumenten

Lingewaal kent 46 gemeentelijke monumenten, waaronder bijvoorbeeld de veestallen in Spijk. Alle monumenten staan op de Monumentenlijst Lingewaal. Gemeentelijke monumenten hebben cultuurhistorische, architectuurhistorische en landschappelijke waarde op plaatselijk niveau. Ze laten zien hoe de gemeente er vroeger uitzag en hoe deze zich ontwikkeld heeft. De bescherming van gemeentelijke monumenten is geregeld in de Erfgoedverordening Lingewaal.

Subsidie

Voor het onderhoud aan gemeentelijke monumenten kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. Voor Rijksmonumenten stimuleert de overheid eigenaren tot planmatig onderhoud, Ze doet dat met de instandhoudingsregeling Brim. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hier kunt u de financieringscheck doen om te kijken of u in aanmerking komt voor een subsidie of lening voor de instandhouding van uw monument.

Verder bestaat er de mogelijkheid om een financiering aan te gaan bij het Nationaal Restauratiefonds. Dit kan voor gemeentelijke  en Rijksmonumenten. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Nationaal Restauratiefonds.

Omgevingsvergunning voor monumenten

Voor restauratie, sloop, verbouwing of wijziging van een monument heeft u een omgevingsvergunning nodig. Veel monumenten zijn in de loop der tijd verbouwd of uitgebreid. Verbouwingen mogen geen afbreuk doen aan het waardevolle karakter. Daarom wordt ieder bouwplan afzonderlijk getoetst. Dit gebeurt door de Monumentencommissie van de gemeente Lingewaal en zo nodig door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen zijn duidelijke tekeningen van de bestaande én de nieuwe situatie nodig. Ook foto’s van het gehele monument in de omgeving en van de afzonderlijke onderdelen die u wilt gaan wijzigen zijn van belang.

Een aantal onderhoudswerkzaamheden voor een gemeentelijk monument kunt u zonder vergunning uitvoeren. De werkzaamheden moeten dan wel binnen de uitvoeringsrichtlijnen vallen en u dient de werkzaamheden te melden voordat deze worden uitgevoerd. Alles kunt u nalezen in de Erfgoedverordening Lingewaal.